• MB 2K
 • MB 2K
  • MB 2K
  • MB 2K

  Art.nr. 301408

  MB 2K

  Multifunctionele bouwafdichting - verenigt de eigenschappen van een flexibele, scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (afk.MDS) (AbP gemäß PG-MDS/FPD) en polymeer-gemodificeerde bitumencoatings (afk.PMBC)

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis polymeerbindmiddel, cement, additiven, speciale-vulstoffen
  Brandklasse klasse E (DIN EN 13501-1)
  Dichtheid verse mortel ong. 1,0 kg/dm³
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (bij ≥ 3 mm droge laagdikte )
  Laagdikte 1,1 mm natte laagdikte geeft ca. 1 mm droge laagdikte ⁽¹⁾
  Schuifdruktest voldoet, ook zonder wapeningsweefsel
  Dampdiffusieweerstand µ = 1755
  Waterondoorlaatbaarheid getest tot 8 m waterkolom

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Snelle afdichting
  • Nieuwbouwafdichting
  • Horizontaalafdichting in en onder muren
  • Curatieve bouwafdichting conform WTA
  • Bouwwerken > 3 m beneden maaiveld
  • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies
  • Sokkel- en vloerwandaansluiting
  • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
  • Hechtbrug op oude bitumen

  Eigenschappen

  • Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging! (volgens DIN EN 14591)
  • Snelle doordroging en vernetting na 18 uur
  • Voldoet aan de testvereisten voor PMBC
  • Getest Radondicht
  • Oplosmiddelvrij
  • Bitumenvrij
  • Waterdicht onder druk
  • Hoge hechttreksterkte
  • Zeer goede hechting, zelfs op niet-minerale ondergronden (bijv. plastic, metalen, enz.)
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Snel beloopbaar en herbehandelbaar (≥ 4 uur)
  • UV-bestendig
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Stuc- en overschilderbaar
  • Te kwasten, slurry, spachtel- en verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en lossingsmiddelen zijn.

    Niet-minerale ondergronden opruwen

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Breng bij hoeken voegenband van de Tape VF-serie in het materiaal aan.

    Alternatief: Kimnaad met een geschikte mortel aanbrengen.

    Oneffenheden > 5 mm met geschikte spachtel met MB 2K versneden met geschikt kwartszand (mengverhouding 1:1 tot 1:3) dichtzetten of vlak maken.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Op zwak zuigende ondergronden ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag (ca. 500 gr MB 2K/m²) met het product aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    ZBK_M_11

    ZBK_M_12

    Ca. 1 minuut mengen, mengperiode onderbreken en de ingemengde lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Mengen verder zetten gedurende 2 minuten

    Mengapparatuur tijdens het mengen steeds op bodemniveau .

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten / met spaan / spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +30 °C

   • Verticale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

    Horizontaalafdichting in en onder wanden

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Aansluitdetails/voegen tussen de bouwdelen

    Hoek- en aansluitvoegen alsook verbindingen met opstaande bouwdelen (bijv. ramen tot aan de grond, deuren enz. ) overbruggen met het Voegenband systeem VF.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, Tape VF inbedden.

    Doorvoeren

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Doorvoeren met lijmflens of los-/vastflens in de afdichting inbinden.

    Bij drukkend water de Remmers flens gebruiken.

    Sokkelpleister

    Voor navolgende aan te brengen stuclagen moet een extra slurrylaag op de laatste afdichtingslaag worden aangebracht en nat-in-nat SP Prep volledig dekkend aanbrengen.

    Het overlagen met een lijmmortel of wapeningslaag kan zonder extra slurrylaag/aanbrandmortel na circa 4 uur worden gedaan.

    Overlagen en afwerken

    Na 4 uur kan er worden overlaagd of afgewerkt met lijmmortel, spachtel of wapeningsmortel.

    Coaten

    Direct te coaten met een bindmiddelrijke dispersieverf.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

    Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De totale maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Door het materiaal op te mengen in de mengemmer, kan vroegtijdige huidvorming worden voorkomen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Voor toereikende verluchting zorgen bij de verwerking in gesloten ruimtes . (ademmasker)

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Geschikte mengapparatuur, roller, spaan, laagdiktespaan, troffel, kwast, blokkwast.

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

    Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Minstens. 1,1 kg/m²/mm droge laagdikte Laagdiktes en verbruikshoeveelheden bij de toepassing als scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel binnen- en buitentoepassing: Zie verbuikstabel met de toepassingsvoorbeelden.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerkingklasse

    (DIN 18533)


    Droge laagdikte (mm)
    Natte laagdikte (mm)
    Verbruik (kg/m²)⁽¹⁾
    Opbrengst 25 (kg/m²)
    W1.1-E/W1.2-E* bodemvocht en water zonder druk
    bodemvocht en water zonder druk 
    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3

    W2.1-E** matige inwerking van water onder druk (diepte onder maaiveld  < 3 m)

    stuwend water en water onder druk

    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5

    W2.1-E** matige inwerking van water onder druk (diepte onder maaiveld  < 3 m)

    afdichting bij overgangen met waterdichte betonelementen
    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5

    W2.2-E*** grote inwerking van water onder druk (diepte onder maaiveld > 3 m)

    ---
    ≥ 4,0
    ca. 4,4
    ca. 4,4 

    ca. 5,6

    W3-E** water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5
    W4-E spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem

    spatwaterzone/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3
    W4-E spatwater bij  spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem
    afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,2
    ca. 11,3
    ---
    watertanks met dieptes tot 8 m
    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,3
    ca. 7,5
    *     op metselwerk met een specifieke overeenkomst
    **   specifieke overeenkomst nodig
    ***  specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden tot 8 m inbouwdiepte  
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533:
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = met laagdiktespaan niet nodig / zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)
    ⁽¹⁾ Tot en met chargennummer 31108815 - verbruik: min. 1,2 kg/m²/mm droge laagdikte

  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    De richtlijn voor de planning en uitvoering van afdichtingswerkzaamheden van bouwdelen beneden maaiveld met flexibele afdichtingsmortel Deutsche Bauchemie 2, uitgave Stand 2006 moet in acht worden genomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website www.remmers.com beschikbaar.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.