• WP DS Levell

  Art.nr. 042625

  WP DS Levell

  Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

  Varianten
  0426 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) ong. 20 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ong. 1,9 kg/ltr
  Consistentie spachtelbaar
  Waterdosering 14-15% komt overeen met 3,5-3,8 ltr/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Waterdichte reparatie van beschadigingen
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim

  Eigenschappen

  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Laagdikte in één bewerking tot 50 mm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Grondering voor onbehandelde ondergronden

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

    Hechtprimer

    Remmers Dichtslurry als hechtbrug gebruiken

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Egaliseren

    Product in spachtelbare consistentie in de verse hechtbrug aanbrengen.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

     

    Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

    Laagdikte één laag < 50 mm

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

     

    Opzetten afdichtingskim

    Het materiaal ter plaatse van de wand-/vloeraansluiting nat-in-nat in de aanbrandlaag opzetten met een straal van 40 - 60 mm.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Vooraf uitschakelen van vochtbronnen voor de reparatie.

  • Gereedschap / Reiniging
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Mengapparaat, spaan, troffel, schuurbord, voegijzer

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,7 kg/m²/mm laagdikte ong. 1,7 kg/m als kim

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    "Richtlijnen voor de planning en uitvoering voor het afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingslagen" (Deutsche Bauchemie) zoals het WTA- informatieblad, "Het afdichten in een later stadium van structurele bouw elementen die in contact komen met de bodem".

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten