• WP Sulfatex rapid

  Art.nr. 042925

  WP Sulfatex rapid

  Snel afbindende, slurry- en spachtelbare afdichtingsmortel met hoge sulfaatbestendigheid

  Kleur: WP Sulfatex rapid | 0429
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ong. 5 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) ong. 20 N/mm²
  Verhardingseinde ong. 60 minuten
  Waterdosering 3,5 l-5,5 l/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Waterdampdiffusie µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Latere kelder-binnenafdichting
  • Latere sokkelafdichting
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Waterdichte, snelle reparatie van beschadigingen en lekkage
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim
  • Zoutbelaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Laagdikte in één bewerking tot 50 mm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Snel verhardend
  • Waterdicht
  • De consistentie kan, afhankelijk van de waterdosering, worden bepaald van een spachtel tot slurry.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

     

    Grondering buiten:

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of met Kiesol MB gronderen.

     

    Grondering binnen:

    Minerale ondergronden worden met Kiesol (1:1 met water) voorbehandeld.

     

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +30 °C

   • Hechtprimer

    Het materiaal als een slurry als aanbrandlaag aanbrengen.

     

    Egaliseren

    Product in spachtelbare consistentie in de verse hechtbrug aanbrengen.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

     

    Slurryafdichting

    Materiaal onmiddellijk na het mengen volvlaks aanbrengen.

    Oppervlakteafdichting

    Bij hoge bodemvochtigheid tweelagig.

    Bij drukkend water drielagig.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

    Horizontaalafdichting in en onder muren

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

    Bescherming tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond

    Materiaal éénlagig op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

     

    Spachtelafdichting

    Product minstens 2 lagig als Spachtel aanbrengen

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Langere wachttijden van opeenvolgende lagen moeten worden vermeden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Vooraf uitschakelen van vochtbronnen voor de reparatie.

    Omdat waterbelastingen kunnen veranderen, bevelen we een 3-lagig systeem aan.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuren / voegen
   • Mengapparaat, zachte kwast, blokkwast, spaan, plakspaan, voegspijker.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,6 kg/m²/mm laagdikte als slurry, ong. 1,7 kg/m²/mm als spachtel ong. 1,7 kg/m als kim-mortel.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdikte en verbruik bij binnen- en buitentoepassing

    Groep

    Minimum laagdikte (mm)

    Hoeveelheid verse mortel (kg/m²)

    Verbruik in poeder (kg/m²)

    Opbrengst
    25 kg (Papierzak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ong. 4,0
    ong. 3,2
    ong. 7,5
    Spatwater-/
    Sokkelafdichting
    ≥ 2,0
    ong. 4,0
    ong. 3,2
    ong. 7,5
    Grondvocht en niet drukkend water
    ≥ 2,0
    ong. 4,0
    ong. 3,2
    ong. 7,5
    Opstijgend zakwater en drukkend water
    ≥ 3,0
    ong. 6,0
    ong. 4,8
    ong. 5,2
    Waterreservoir met diepte tot 10 meter

    ≥ 3,0

    ong. 6,0
    ong. 4,8
    ong. 5,2


    Waterbelasting en laagdiktes

    Aard van de waterbelasting
    Minimum laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) Verse mortel
    Verbruik (kg/m²) Poeder
    Grondvocht, niet drukkend zakwater  (2 bewerkingen)

               2

           4
         3,2
    Opstijgend zakwater en drukkend water (3 bewerkingen)
              3
           6
          4,8


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van de huidige regelgeving moet afzonderlijk worden overeengekomen. De "Richtlijnen voor de planning en uitvoering van afdichting van bouwdelen met behulp van minerale afdichting" Deutsche Bauchemie, 1. Ausgabe, Stand Mai 2002 wordt in acht genomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.