Art.nr. 043025

WP Sulfatex

Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

Kleur: grijs | 0430
Grootte / hoeveelheid

Brochures en Catalogi

Brochures worden geladen...

Productspecificaties

Bij levering

Buigtreksterkte (28 d) Ca. 6 N/mm²
Chemisch bestendigheid XWW1 - XWW3 volgens DIN 19573
Druksterkte (28 dagen) Ca. 30 N/mm²
Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
Dampdiffusieweerstand µ < 200

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Latere kelder-binnenafdichting
 • Latere sokkelafdichting
 • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
 • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
 • Bouwdelen in contact met drinkwater
 • Zoutbelaste ondergronden
 • WW afdichtingsmortel volgens DIN 19573

Eigenschappen

 • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Waterdicht
 • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Dampdoorlatend
 • Chemisch bestendig conform DIN 4030 tot aantastingsgraad: XA2
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   Sterk zuigende ondergronden vooraf nat maken.

  • Voorbereidingen

   Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

   Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

   Hoeken en kanten afronden.

   Kimnaden afronden

   Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

   Zoutsper

   Met zout belaste ondergronden, voorbehandelen met Sulfatex LQ en Salt IH.

   Grondering buiten:

   Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of met Kiesol MB gronderen.

   Grondering binnen:

   Minerale ondergronden worden met Kiesol (1:1 met water) voorbehandeld.

   Afdichtingen in drinkwaterbereik

   Breng het materiaal zonder grondering in drie lagen aan op de voorbereide en voorbevochtigde ondergrond.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / spuiten
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

  • Het materiaal minstens in twee lagen aanbrengen.

    

   Hechtbrug vóór het aanbrengen van de pleister
   Breng nog een slurrylaag aan met het product, breng de pleister vers in vers aan.
   Alternatief: Breng een slurrylaag aan met het product, gooi er SP Prep volledig dekkend in, breng pleister aan na droging.

    

 • Verwerkingsinstructies
  • Niet bij direct zonlicht verwerken.

   De totale maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

   Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

   Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten / spuiten
  • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Laagdiktes en verbruik voor afdichtingen binnen en buiten

   Waterinwerkingsklasse

   (DIN 18533)

   Belasting volgens WTA 4-6-14

   minimale laagdikte (mm)

   Verbruik verse mortel (kg/m²)

   Verbruik poeder (kg/m²)

   Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

   W4-E Spatwater bij
   spatplinten en capillair
   vocht in en onder
   muren in contact met
   de bodem

   Spatwater-/

   Afdichting spatplinten

   ≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W1.1-E/W1.2-E Bodemvocht en niet-drukkend water
   Bodemvocht en niet-drukkend water≥ 2,0
   ca. 4,0
   ca. 3,2
   ca. 7,5
   W2.1-E matige inwerking van water onder druk (diepte onder maaiveld < 3 m)
   Opstapelend
   sijpelend
   vocht en
   water onder
   druk
   ≥ 3,0
   ca. 6,0
   ca. 5,0
   ca. 5,0
   ----
   Watertanks met dieptes tot 10 meter

   ≥ 3,0

   ca. 6,0
   ca. 5,0
   ca. 5,0

 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

   Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

   Steeds een proefvlak zetten!

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website www.remmers.com beschikbaar.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.