• BIT K2

  Art.nr. 2088830

  BIT K2

  Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyreen, 2K

  Variant
  020888 | BIT K2
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis polystyreen gevulde kunststof-bitumen emulsie
  Dichtheid klaargemaakt mengsel 0,75 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  < 48 uur
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) voldoet
  Droog restwaarde Ca. 85 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterbelastingklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E (alleen spatwater) volgens DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting
  • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht onder druk
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • AbP volgens PG UBB beschikbaar
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Indien de ondergrond verstevigd dient te worden, de ondergrond met Kiesol (1:1 met water) gronderen.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Maak het poederbestanddeel los voordat u het aan de bitumenemulsie toevoegt.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Roer de bitumenmassa kort op.

    Voeg het poeder volledig toe aan de bitumenemulsie.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Vervolgens nogmaals mengen tenminste 2 minuten tot een klontervrije, homogene consistentie.

    Tijdens het mengen moet de ankerspiraal op de bodem van de ton blijven.

    Zie menggebruiksaanwijzing.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • spaanlaag
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaanlaag
   • Ankermengstaaf, Scheplepel, Spaan, Laagdiktespaan

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 l/m²/mm droge laagdikte
    Min. 1,5 l/m² als verlijming perimeterisolatieplaten
    Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerkingsklasse
    (volgens DIN 18533)

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (l/m²)
    Rendement
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Bodemvocht en water zonder druk

    ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5
    W2.1-E*
    Matige impact van drukkend water (inbouwdiepte ≤ 3 m)

    ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4
    W3-E
    Water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4
    W4-E
    Spatwater bij spatplinten 

    ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5

    * Afzonderlijk overeen te komen voor combinatie waterdichtheid in combinatie met waterondoorlaatbare betonnen vloerplaat.

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ong. 0,6 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)

    dv = - met laagdiktespaan niet nodig

            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 l/m² (dmin = 4 mm)


  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    De combinatie waterdichting in verband met waterondoorlatende (WU) betonnen vloerplaat moet afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.