©

Horizontale afdichting

Remmers staat garant voor een optimale betrouwbaarheid, ook bij extreme drukbelasting

Met de invoering van de nieuwe waterinwerkingsklasse W4-E worden duidelijke eisen gesteld aan producten voor horizontale afdichting in en onder wanden beneden maaiveld. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat de gekozen afdichting een verticaal inwerkende belasting zonder schade moet kunnen afvoeren en voldoende schuifsterkte moet hebben tegen horizontale belasting. Aan beide voorwaarden wordt overeenkomstig de DIN 18533 voor scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortels voldaan.

©

Capillair vocht in en onder wanden (W4-E)

Zoals al sinds 2012 vastgelegd in Eurocode 6 (DIN EN 1996) moeten horizontale afdichtingen nu ook conform DIN 18533 in staat zijn om verticale en horizontale belasting zonder schade te kunnen afbreken. Op basis van de schuifweerstand van de verbinding tussen vloerplaat en opstaand metselwerk, is gebleken dat scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortels uitstekend geschikt zijn voor dit toepassingsgebied.

Om aan de vereisten van de norm te voldoen en bovendien een hoge mate van betrouwbaarheid te waarborgen, adviseert Remmers in voor deze gevallen MB 2K. Dit hybrideproduct hecht niet alleen optimaal op minerale bouwmaterialen, maar heeft dankzij de unieke rubbergranulaat-vulstof-technologie ook een driemaal hogere drukstabiliteit dan de norm voorschrijft.

Het bewijs:

  • Algemene bouwinspectie testcertificaat volgens PG MDS
  • Geteste vervorming onder 3-voudige normbelasting (conform NEN-EN 15814)

Horizontale afdichting vloerplaten

Zoals al sinds 2012 vastgelegd in Eurocode 6 (DIN EN 1996) moeten horizontale afdichtingen nu ook conform DIN 18533 in staat zijn om verticale en horizontale belasting zonder schade te kunnen afvoeren. Op basis van de schuifweerstand van de verbinding tussen vloerplaat en opstaand metselwerk, is gebleken dat scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortels uitstekend geschikt zijn voor dit toepassingsgebied. De combinatie van de speciale grondering Kiesol MB en het minerale afdichtingsproduct MB 2K voldoet perfect aan deze voorwaarde, en biedt bovendien een optimale bescherming tegen capillair optrekkend vocht.

1. Voorbewerking

Verwijderen van bestanddelen die de hechting verminderen met staalborstel of schuurmachine.

2. Grondering

Kiesol MB gelijkmatig aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden vooraf met water vochtig maken.

3. Eerste afdichtingslaag

Een eerste laag MB 2K gelijkmatig als voeg aanbrengen. Afdichting aan de binnenzijde met een extra dikte van ca. 50 mm.

4. Tweede afdichtingslaag

Een tweede laag MB 2K aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd.

5. Metselwerk

De muur na voldoende droging van de afdichting afbouwen.

©

Blokafdichting - een speciale oplossing met optimale bescherming

Om bouwdelen al in een vroeg stadium tegen vocht te beschermen, is het raadzaam om de eerste steenlaag van de kelderwand volledig af te dichten. Daarvoor is MB 2K precies het juiste materiaal. MB 2K werkt niet alleen als een horizontale afdichting, maar ook vochtindringing vanaf de achterzijde wordt overeenkomstig de norm bestreden. Vervelende wachttijden of een ingewikkelde laagopbouw behoren zo tot het verleden.

1. Voorbewerking

Tijdens het metselen van de stenen openingen afsluiten met metselspecie. Randen van het metselwerk afronden, glad maken.

2. Grondering

Kiesol MB gelijkmatig aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden vooraf met water vochtig maken.

3. Eerste afdichtingslaag

Een laag MB 2K gelijkmatig als voeg aanbrengen. De eerste steenlaag volledig afdichten en de afdichting aan beide zijden min. 100 mm op de vloerplaat laten doorlopen.

4. Tweede afdichtingslaag

Een laag MB 2K aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd (alleen op het steenoppervlak).

5. Metselwerk

De muur na voldoende droging van de afdichting afbouwen.

©

Dwarsafdichting

4 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 300801

Speciale grondering

Art.nr. 301408

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Art.nr. 675225

Mengsel van vuurgedroogd kwartszand

Art.nr. 300501

Vloeibare vertrager