Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Systeemsbestandsdeel voor bouwafdichting
 • Geschikt voor alle absorberende ondergronden

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Verbetert de hechting
 • Waterafstotend
 • Verstevigend
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

  • Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

   Plasvorming vermijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
  • Kwast, borstel, lamsrol, spuitapparatuur

  • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

 • Verbruik
  • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
  • Ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

  • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 • Algemene instructies
  • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Mogelijke systeemproducten