Art.nr. 301408

MB 2K

Multifunctionele afdichtingscoating Combineert de eigenschappen van flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel en bitumeuze deklagen

Variant
3014 | MB 2K
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Basis polymeerbindmiddel, cement, additiven, speciale-vulstoffen
Brandklasse klasse E (DIN EN 13501-1)
Dichtheid verse mortel Ca. 1,0 kg/dm³
Consistentie pasteus
Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (bij ≥ 3 mm droge laagdikte )
Laagdikte 1,1 mm natte laagdikte komt overeen met ca. 1 mm droge laagdikte
Schuifdruktest voldoet ook zonder wapeningsweefsel
Dampdiffusieweerstand µ = 1755
Waterondoorlaatbaarheid getest tot 8 m waterkolom

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Snelle afdichting
 • Nieuwbouwafdichting
 • Horizontaalafdichting in en onder muren
 • Curatieve bouwafdichting van bestaande gebouwen conform WTA
 • Bouwwerken > 3 m beneden maaiveld
 • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies
 • Sokkel- en vloerwandaansluiting
 • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
 • Hechtbrug op oude bitumen

Eigenschappen

 • Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging! (volgens DIN EN 14591)
 • Snelle doordroging en vernetting na 18 uur bij 5 °C en 90 % relatieve vochtigheid
 • Voldoet aan de testvereisten voor PMBC
 • Getest Radondicht
 • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Oplosmiddelvrij
 • Bitumenvrij
 • Waterdicht onder druk
 • Hoge hechttreksterkte
 • Zeer goede hechting, zelfs op niet-minerale ondergronden (bijv. plastic, metalen, enz.)
 • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
 • Snel beloopbaar en herbehandelbaar (≥ 4 uur)
 • UV-bestendig
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Stuc- en overschilderbaar
 • Kan worden aangebracht als een slurry, met een borstel, een spatel of door te spuiten.
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en lossingsmiddelen zijn.

   Niet-minerale ondergronden opruwen

   Zuigende mineralen ondergronden, behalve zelfverdichtend beton (ZVB), mogen licht vochtig zijn.

  • Voorbereidingen

   Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

   Hoeken en kanten afronden.

   Breng bij de kim voegenband van de Tape VF-serie in het materiaal aan en rond af <20mm.

   Alternatief: Kimnaad met een geschikte mortel aanbrengen.

   Oneffenheden > 5 mm met geschikte spachtel met MB 2K versneden met geschikt kwartszand (mengverhouding 1:1 tot 1:3) dichtzetten of vlak maken.

   Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

   Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

   Op zwak zuigende ondergronden ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag (ca. 500 gr MB 2K/m²) met het product aanbrengen.

 • Bereiding
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Meng het vloeibare bestanddeel ( component A) met een geschikt mengwerktuig.

   Voeg het losgemaakte poedervormige bestanddeel ( component B) volledig bij het vloeibare bestanddeel.

   Ca. 1 minuut mengen, mengperiode onderbreken en de ingemengde lucht laten ontsnappen.

   Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

   Mengen verder zetten gedurende ca. 2 minuten

   Mengapparatuur tijdens het mengen steeds op bodemniveau .

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / met spaan / spuiten
  • Verticale oppervlakteafdichting

   Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

   Horizontale oppervlakteafdichting

   Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

   Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

   Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

   Horizontaalafdichting in en onder wanden

   Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

   Aansluitdetails/voegen tussen de bouwdelen

   Hoek- en aansluitvoegen alsook verbindingen met opstaande bouwdelen (bijv. ramen tot aan de grond, deuren enz. ) overbruggen met het Voegenband systeem VF.

   Het materiaal als contactlaag aanbrengen, breng Tape VF volvlaks aan en werk het in zonder plooien.

   Doorvoeren

   W1-E: Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

   W2.1-E: Integreer buisdoorvoeren in de waterdichting met een geschikte losse/vaste flens, alternatief: gebruik Remmers flens.

   Sokkelpleister

   Volgende lagen lijm- en armeringsmortel, zoals Remmers VM Fill / VM Fill rapid, kunnen na ongeveer 4 uur worden aangebracht.

   Armeringsweefsel in het volledige oppervlak van de mortellaag verwerken.

   Overlagen en afwerken

   Na 4 uur kan er worden overlaagd of afgewerkt met lijmmortel, spachtel of wapeningsmortel.

   Coaten

   Rechtstreeks te coaten met een bindmiddelrijke dispersieverf.

   Steeds een proefvlak zetten!

 • Verwerkingsinstructies
  • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

   Niet bij direct zonlicht verwerken.

   Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

   De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

   De totale maximale natte laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

   Voortijdige velvorming kan worden voorkomen door het materiaal in de mengemmer te bewegen (b.v. roeren).

   Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

   Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

   Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

   Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

 • Gereedschap / Reiniging
  • met spaan / plamuurmes / spuiten
  • Geschikte mengapparatuur, roller, spaan, laagdiktespaan, troffel, kwast, blokkwast.

  • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

   Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 9 maand
  • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

 • Verbruik
  • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
  • Ten minste 1,1 kg/m²/mm drogelaagdikte

   Laagdiktes en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende afdichtingsmortel in binnen- en buitentoepassingen: Zie de verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden.

  • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

 • Toepassingsvoorbeelden  • Bestendigheid tegen vochtinwerking (DIN 18533/18534/18535)
   Droge-laagdikte
   (mm)   Natte-laagdikte
   (mm)   Verbruik (kg/m²)    Spreidend vermogen
   25 kg (m²)   W1-E*    Optrekkend vocht
   en watermigratie zonder hydrostatische druk   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2.1-E**    Matige
   watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W2.1-E**


   Overgang op bouwdelen van waterdichte betonconstructie   Matige
   watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W2.2-E***    Hoge watermigratie
   onder hydrostatische druk (waterkolom <3 m)   ≥ 4   ca. 4,4   ca. 4,4   ca. 5,6   W3-E**    Watermigratie
   zonder hydrostatische druk op met de grond bedekt plafond   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5   W4-E   


       Spatwater en optrekkend vocht op de sokkel en capillair water in en
   onder muren   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W0-I en W1-I    geringe en matige
   inwerking van water    ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2-I en W3-I    hoge en zeer hoge
   inwerking van water zonder chemische inwerking   ≥ 2   ca. 2,2   ca. 2,2   ca. 11,3   W2-B   Inwerking van
   water in reservoirs met een vulhoogte van ≤ 8 m   ≥ 3   ca. 3,3   ca. 3,3   ca. 7,5

   * Speciale regeling
   noodzakelijk voor metselwerk

   **  Speciale
   regeling noodzakelijk

   ***  Speciale
   regeling noodzakelijk - alleen toegestaan op betonondergronden tot 8 m
   dompeldiepte
   Vereiste laagdikte
   volgens DIN 18533:

   In de Duitse Norm
   wordt voor de bepaling van de minimale droge-laagdikte dmin een
   opslagformule gehanteerd. Deze houdt rekening met zowel de verwerkingsvariatie dv
   als met het meerverbruik voor de egalisering van de ondergrond du. Bij
   afzonderlijke egalisering van de ondergrond (zoals d.m.v. krasspachtelen)
   verdwijnt de factor du uit de berekening.   du = verbruik bij
   krasspachtelen ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)

   dv = met
   laagdiktespaan niet noodzakelijk/zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,4 kg/m²
   (dmin = 3 mm)


 • Algemene instructies
  • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

   Bij de planning en uitvoering dienen algemene bouwkundige certificaten (Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, abP) in acht te worden genomen.

   De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

   Steeds een proefvlak zetten!

   Afpelweerstandstests (peeltests) zijn voor de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik van het product niet geschikt en niet toegestaan.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.