Art.nr. 650005

Color PA

Premium acrylverf voor gevels

Kleur: wit | 6500
Kleur: wit | 6500
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Bindmiddel 100% acrylaat
Dichtheid Ca. 1,3 g/cm³
pH-Waarde 9,0
Pigment Het aan
Viscositeit Ca. 3000 mPa∙s
Toevoegingen minerale vulstoffen

Uitgereageerd

Uitgereageerd

Glansgraad zijdemat
Waterdampdoorlaatbaarheid
(DIN EN ISO 7783-2)
sd ≤ 0,3 m *
C02-doorlaatbaarheid
(DIN EN 1062-6)
sd ≥ 252 m *
Wateropnamecoefficiënt
(DIN EN 1062-3)
w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5) *
Oppervlakte structuur glad
Weersbestendigheid zeer goed

* De waardes hebben betrekking op een behandeling van twee lagen met een droge laagdikte van 180 µm

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • Gevel- en betonoppervlakken.
 • Oppervlakte beschermingssystemen voor beton volgen DIN EN 1504/DIN V 18026
  Remmers OS-B / OS 2-Systeem:
  Primer H (Impregneergrondering) + Color PA (Betonacryl)
  Remmers OS-C / OS 4-Systeem:
  Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
  Remmers OS-C / OS 4-Systeem:
  Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Carbonatatieremmend sd CO2 : ≥ 252 m
 • Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h0,5)
 • Dampdoorlatend sd < 0,3 m
 • Weersbestendig
 • Zeer goede dekkracht
 • Kleurvast
 • Staat op de BASt lijst
 • Getest conform DIN EN 1504-2
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

   Vrij van zouten

  • Voorbereidingen

   Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

   Draagkrachtige, minerale ondergronden met Primer H behandelen.

   Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer Hydro HF gronderen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
  • Materiaal goed doorroeren.

   Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

   Afhankelijk van de ondergrondconditie 2-3 lagen aanbrengen.

   Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

 • Verwerkingsinstructies
  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

   Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
  • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller, airless-spuitapparatuur

  • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

 • Verbruik
  • ca. 200 ml / m² per laag
  • Afhankelijk van de ondergrondconditie ca. 200 ml/m² per laag.

  • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

   Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

   Voor oppervlakte beschermingssystemen OS OS 2 en 4, raadpleeg de respectievelijke testrapporten.

 • Algemene instructies
  • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Steeds een proefvlak zetten!

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.