Art.nr. 042625

WP DS Levell

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Variant
0426 | grijs
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Druksterkte (28 dagen) Ca. 20 N/mm²
Dichtheid verse mortel Ca. 1,9 kg/l
Consistentie Spachtelbaar
Waterdosering 14-15% komt overeen met 3,5-3,8 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Waterdichte reparatie van beschadigingen
 • Voeg- en oppervlaktespachtel
 • Het maken van een afdichtingskim
 • Egalisatie onder waterdichting

Eigenschappen

 • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Laagdikte in één bewerking tot 50 mm
 • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

  • Voorbereidingen

   Verwijder oud pleisterwerk, verflagen, enz. ten minste 80 cm boven de beschadigde plek tot op een dragende, minerale ondergrond.

   Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

   Sterk absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

   Grondering buiten:

   Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

   Grondering binnen:

   Minerale ondergronden worden met Kiesol (1:1 in water) voorbehandeld.

   Hechtprimer

   Breng een afdichtingsslurry van Remmers aan als hechtbrug.

   Vervolgwerkzaamheden altijd vers in vers uitvoeren.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
  • Egalisatie/kimnaad

   Breng het product in de verse hechtbrug aan.

    

   Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

   Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

   Laagdikte één laag < 50 mm

   De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

    

 • Verwerkingsinstructies
  • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

   Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

   Aanbrengen van waterdichting mogelijk na voldoende droging.

   Indien nodig: behandel vooraf actieve lekken met geschikte producten (bv. WP RH rapid).

 • Gereedschap / Reiniging
  • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
  • Mengapparaat, spaan, troffel, schuurbord, voegijzer

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte
   Ca. 1,7 kg/m als kimnaad

 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

   Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   "Richtlijnen voor de planning en uitvoering voor het afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingslagen" (Deutsche Bauchemie) zoals het WTA- informatieblad, "Het afdichten in een later stadium van structurele bouw elementen die in contact komen met de bodem".

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.