Art.nr. 040525

WP DS [basic]

Starre minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

Variant
0405 | grijs
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Buigtreksterkte (28 d) Ca. 6 N/mm²
Druksterkte (28 dagen) Ca. 30 N/mm²
Waterdosering 20-21 % komt overeen met ca. 5,0 - 5,3 l/25 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
Dampdiffusieweerstand µ < 200

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
 • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem

Eigenschappen

 • Waterdicht onder druk
 • Zeer goede hechting met de ondergrond
 • Dampdoorlatend
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

  • Voorbereidingen

   Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

   Hoeken en kanten afronden.

   Kimnaden afronden

   W1-E: Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

   Grondering

   Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten / spuiten
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C

  • Materiaal onmiddellijk na het mengen volvlaks aanbrengen.

    

   Bescherming tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond

   Materiaal éénlagig op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

    

   Bepleisteren

   Het materiaal op de afdichting als extra slurry aanbrengen en vers-in-vers SP Prep inwerpen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Niet bij direct zonlicht verwerken.

   De totale maximale natte laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

   De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

   Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

   Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

   Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten / spuiten
  • Mengapparatuur, blokkwast, slurrybezem

  • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

 • Verbruik
  • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
  • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Laagdikten en verbruik 

   Belastingsgroep

   minimale laagdikte (mm)

   verbruik verse mortel (kg/m²)

   Verbruik mortelpoeder (kg/m²)

   Opbrengst

   25 kg (papieren zak) (m²)

   Waterreservoir met waterdiepten tot 10 meter

   ≥ 3,0

   ca. 6,0
   ca. 5,0
   ca. 5,0

 • Algemene instructies
  • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

   Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

   Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

   Steeds een proefvlak zetten!

   Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.