• WP Flex 1K

  Art.nr. 044515

  WP Flex 1K

  Flexibele afdichtingsmortel 1K

  Kleur: grijs | 0445
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Te beleggen met tegels (20 °C) na 12 uur
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Hechting in combinatie met keramische bekledingen en tegels ≥ 0,5 N/mm² met FL Fix
  Laagdikte max. 2 mm droog per laag komt overeen met 2,3 mm nat
  Aantal lagen slurry minstens 2
  Wachttijd per laag (20 °C) >4 uur bij 20°C
  Waterdosering Ca. 3,8 l/15 kg
  Waterbelasting (20 ° C) na 3 dagen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Curatieve uitwendige afdichting
  • Horizontaalafdichting in en onder muren
  • Sokkel- en vloerwandaansluiting
  • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
  • Containerafdichting tot max. 3 m vulhoogte

  Eigenschappen

  • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Flexibel
  • Goede hechting met de ondergrond
  • Te verwerken als slurry en spachtel
  • Waterdrukdicht volgens DIN EN 14891
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    Niet-minerale ondergronden opruwen

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Verticale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    De tweede laag aanbrengen van zodra de eerste laag niet meer kan beschadigd worden.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

    Aansluitdetails/voegen tussen de bouwdelen

    Hoek- en verbindingsvoegen met voegenbandsysteem Tape VF overbruggen.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, Tape VF inbedden.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Afdichting aanbrengen op de wandzijde die met water wordt belast (positieve waterbelasting).

    Bij negatieve waterdruk is een starre voorafdichting aanbevolen.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische beschadiging.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

     

    Het leggen van keramische tegels

    Afwerken, zodra de afdichting beloopbaar is zonder deze te beschadigen.

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Mengapparatuur, kwast, penseel, plakspaan, vlakspaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • 1 jaar in gesloten verpakking en vorstvrij bewaren

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdikte en verbruik bij gebruik binnen en buiten

    Waterimpactklassen volgens DIN 18533

    Minimale laagdikte (mm) (droog)
    verbruik verse mortel (kg/m²)
    Verbruik poeder (kg/m²)
    Opbrengst 15 kg (PE zak) (m²)
    Afdichting in en onder muren
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Spatwater- / sokkelafdichting
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9ca. 3,8
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Opstapelend doorsijpelvocht en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Waterreservoir met waterdiepte tot 3 meter≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Waterdichtheid in combinatie met tegels en tegelbekleding (AIV-F) volgens DIN 18534 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten