©

Vochtpenetratie in bouwwerken

Vraag raad bij uw afdichtingsspecialist

Een belasting door slagregen ontstaat wanneer regen en wind tegelijkertijd tegen de gevel slaan. Het regenwater dat in contact komt met de gevel kan door capillaire aanzuiging van het oppervlak in de muur worden opgenomen. De muur kan zodanig met water worden verzadigd dat dit aanleiding geeft tot beschadiging.

Beschermingsmaatregelen per type materiaal worden uitvoerig beschreven onder Gevelbescherming en -reparaties (hydrofobering).

Het achteraf afdichten van constructies of onderdelen in contact met de ondergrond moet gebeuren met het Remmers Kiesolsysteem volgens DIN 18533. Het constructief uitwerken van gebouwafdichtingen is uiterst complex en wordt in grote mate bepaald door de waterinwerkingsklasse, de scheurklasse, de scheuroverbruggingsklasse, het gebruik van de ruimte en de eisen inzake betrouwbaarheid. De beschermingsmaatregelen, d.w.z. gedetailleerde informatie over de verschillende types afdichtingen, worden uitvoerig beschreven onder Afdichting.

Het achteraf aan de buitenkant afdichten bij zijdelings indringend vocht (over het hele oppervlak en in de overgang tussen de wand en de sokkel) moet worden uitgevoerd volgens DIN 18533. De beschermingsmaatregelen, d.w.z. gedetailleerde informatie over het achteraf langs buiten afdichten, worden uitvoerig beschreven onder Afdichting.

Minerale bouwmaterialen verliezen doorgaans hun bescherming tegen slagregen, wanneer bijv. door een ontoereikende elasticiteit of wapening of door temperatuurinvloeden scheuren ontstaan en op die manier vocht door capillaire spanning in de constructie kan binnendringen. De beschermingsmaatregelen, d.w.z. gedetailleerde informatie over de verschillende methodes om scheuren af te dichten, worden uitvoerig beschreven onder Gevel.