• Betofix R4 EM [basic]

  Art.nr. 108625

  Betofix R4 EM [basic]

  PCC I (RM) Betonvervangingsmortel voor de reparatie van betonconstructies/chapemortel

  Variant
  1086 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Afvoerweerstand 7 x 106 Ohm
  Buigtreksterkte 28 d: ≥ 8,0 N/mm²
  Druksterkte 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 50 N/mm²
  Dichtheid verse mortel Ca. 2,2 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 5 mm
  Waterdosering ca. 7,5 % komt overeen met 1,9 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Betonvervanging voor constructief relevante reparaties
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
  • Industriële dekvloeren
  • Verlijmde dekvloer, zwevende dekvloer en dekvloer op scheidingslaag
  • Dekvloeren verwarming

  Eigenschappen

  • Hoge mechanische weerstand
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Bijzonder lage krimp
  • Machinaal verwerkbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

     

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • gladde spaan
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 90 minuten

     

    Laagdikte

    Laagdikte éénlagig < 80 mm

    Grotere plaatselijke herstellingen kunnen tot max. 100 mm worden gevuld.

    Bij dekvloeren het materiaal in de nog verse hechtprimer aanbrengen.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Mengapparaat, spaan, aluminium rei, verdeelspaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of 2,0 kg/dm³

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten