• Betofix XWW4

  Art.nr. 110925

  Betofix XWW4

  Afwerkingsmortel volgens DIN 19573 voor gebieden met biogene zwavelzuurcorrosie (BZA)

  Variant
  1109 | Betofix XWW4
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Druksterkte 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg QDB
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering Ca. 10,7% komt overeen met 2,7 l/25 kg
  Krimp 28 dagen ≤ 0,55 mm/m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Reparatie- en coatingmortel voor de afvalwatersector volgens DIN 19573
  • In de afvalwatersector met bijzonder hoge chemische aantasting (XBZA)
  • Voor chemisch belaste componenten in de landbouw en in de biogassector
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3

  Eigenschappen

  • Sulfaatbestendig
  • Hoge mechanische weerstand
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Hoge weerstand tegen indringing van water
  • Bijzonder lage krimp
  • Snel hard
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

     

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Hechtprimer

    Maak en breng een hechtbrug aan van Betofix XWW4

     

    Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 20 minuten

     

    Laagdikte

    Eenlaags 6 - 15 mm
    Tweelaags < 30 mm, verwerking vers in vers

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of ca. 2,0 kg/dm³.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten