• Betofix EM 8 2K

  Art.nr. 577762

  Betofix EM 8 2K

  Betonersatzmörtel PCC I (RC) zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken

  Kleur:
  Betofix EM 8 2K (cementgrijs) | 5777
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte 1 dag: 5 N/mm²
  7 dagen: 8 N/mm²
  28 dagen: 9 N/mm²
  90 dagen: 14 N/mm²
  Druksterkte 1 dag: 27 N/mm²
  7 dagen: 48 N/mm²
  28 dagen: 55 N/mm²
  90 dagen: 63 N/mm²
  Dyn. E-Module 39 x 10³ N/mm² (bei 23 °C)
  Kwaliteitswaarborg KIWA
  Dichtheid verse mortel Ca. 2,3 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 8 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Consistentie plastisch
  Schudmaat Ca. 1,8 kg/dm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Betonvervanging voor constructief relevante reparaties
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • Reparatie- en anode-inbedmortel voor kathodische corrosiebescherming

  Eigenschappen

  • Hoge mechanische weerstand
  • Hoge weerstand tegen indringing van water
  • Bijzonder lage krimp
  • Machinaal verwerkbaar
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

   • Voorbereidingen

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • getande spaan
   • dwangmenger / silomenger
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 60 minuten

     

    Laagdikte

    Enkele laag 25 - 100 mm

     

    Hechtbrug vereist voor handmatige toepassing.

    Verwerking vers in vers.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Voorbehandeld wapeningsstaal met Betofix KHB EM in twee lagen tegen corrosie beschermen.

    Voor het op de juiste hoogte afwerken van de vloer moeten stabiele afrijlijsten worden gebruikt.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • dwangmenger / silomenger
   • Mengapparatuur, spaan, aluminium lat, betonvlinder

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of 2,0 kg/dm³.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten