• Betofix EM LQ

  Art.nr. 578025

  Betofix EM LQ

  Vloeistof component voor Betofix EM 2K-systeem

  Variant
  5780 | Betofix EM LQ
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid 1,01 gr/cm³
  pH-Waarde 6,5 - 8,0
  Viscositeit 20 - 24 s (uitlooptijd in 3 mm-DIN-beker)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Vloeistof component voor het samenstellen van Betofix EM 2K betonreparatiemortel

  Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • Vloeibaar
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterige kunststofdispersie
  • Gereedschap / Reiniging
   • Mengapparaat

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

    Geopende verpakking na gebruik weer goed sluiten en zo snel mogelijk verbruiken.

    Vorstvrij opslaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten