• Betofix HQ6

  Art.nr. 055625

  Betofix HQ6

  Gietbeton, zeer sterk met zwelvermogen

  Variant
  0556 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse A1 (EN 13501)
  Druksterkte 24 h 10 – 24 N/mm²
  7 d > 40 N/mm²
  28 d > 60 N/mm²
  90 d > 65 N/mm² (kubus)
  Vloeimaat 5 min.: ≥ 700 mm
  30 min.: ≥ 650 mm
  60 min.: ≥ 650 mm
  90 min.: ≥ 600 mm
  Dichtheid verse mortel Ca. 2,3 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 6 mm
  Zwellingsgraad (24 h) ≥ 0,5 Vol.-%
  Laagdikte 20 -240 mm
  Waterdosering 9,6 % komt overeen met ca. 2,4 l / 25 kg
  Vloeimaatklasse a3
  Pendelklasse SKVB 0
  Vroege sterkteklasse C (bij 20°C)*
  Druksterkteklasse C 50/60

  *Bij 5 °C < C; bij 30 °C = B

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Minerale ondergronden, zowel in droge, vochtige, natte en onderwatersituaties
  • Gieten en ondersabelen van machines, staalconstructies, rails, windmolens en brughoofden
  • Het vullen van voegen tussen prefabelementen en keldervloeren
  • Voor het aangieten van bouwfunderingen en kolommen
  • Voor het vullen van grote holle ruimtes bij betonbouw conform 3e correctie op de Rili-SIB (Duitse regelgeving)
  • Vullen van grotere holle ruimtes in beton conform 3e correctie op de Rili-SIB
  • Voldoet aan DafStb-richtlijn: “Herstel en instandhouding en gebruik van cementgebonden gietbeton en gietmortel”
  • Binnen en buiten

  Eigenschappen

  • Goede vloeieigenschappen
  • Zelfverdichtend
  • Zwellend
  • Waterondoorlaatbaar
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Grootste korrelafmeting: 6 mm
  • Brandklasse: A1
  • Drukvastheid na 28 d: ≥ 60 N/mm²
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Corrosie remmend
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelpomp / gieten
   • Laagdikte

    20 - 240 mm

     

    Bekisten indien noodzakelijk.

    Het gieten uitvoeren zonder onderbreking vanaf één zijde of hoek.

    Natrillen indien nodig

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / gieten
   • Mengwerktuig: tweeschachtsmenger, verplichte menger.
    Gebruik een batchmenger bij gebruik van een mengpomp.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,1 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 2,1 kg/dm³

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities conform DAfStb Rili- VeBMR verkregen.

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's