Art.nr. 577915

  Betofix KHB EM

  Minerale-corrosiebescherming en hechtlaag

  Kleur: grijs | 5779
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  pH-Waarde > 12
  Schudmaat 1,193 gr/cm³
  Verwerkingstijd ca. 360 min. bij 5°C
  ca. 90 min. bij 30°C
  Waterdosering Ca. 3,75 l/15 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Corrosiebescherming en hechtprimer in één product

  Eigenschappen

  • Kunstharsveredeld
  • Gecertificeerd conform DIN EN 1504-7
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwast, veger, rubberen trekker
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en substraattemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C

   • Corrosiebescherming

    Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen

    Wachttijd tussen de verschillende lagen ca. 30 minuten

     

    Hechtprimer

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Navolgende behandelingen nat-in-nat - binnen de verwerkingstijd - uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast, veger, rubberen trekker
   • Mengapparatuur, kwast, bezem, rubberen trekker

   • Mengapparaat, kwast, bezem, rubberen trekker

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/ tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,5 kg / m² per laag
   • ca. 1,5 kg/m² per laag

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten