• Betofix KHB

  Art.nr. 108725

  Betofix KHB

  Minerale corrosiebescherming en aanbrandlaag

  Variant
  1087 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kwaliteitswaarborg QDB en KIWA
  Maximale korrelgrootte ≤ 1,0 mm
  Hechtsterkte (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Schudmaat ca. 1,3 kg/l
  Waterdosering ca. 1,0 - 1,1 l/5 kg
  Corrosiebescherming 5,0-5,2 l/25 kg
  Hechtbrug 5,0-5,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Beschermt tegen corrosie
  • Voor het Betofix-systeem bij een betondekking < 10 mm
  • Hechtlaag op alle minerale ondergronden.
  • Systeemonderdeel PCC/M3-systeem

  Eigenschappen

  • Corrosieactieve pigmenten
  • Kunstharsveredeld
  • Hoge hechttreksterkte
  • Staat op de BASt lijst
  • Gecertificeerd conform DIN EN 1504-7
  • Sulfaatbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwast
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C.

   • Corrosiebescherming

    Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen

    Wachttijd tussen de verschillende lagen ca. 30 minuten

     

    Hechtprimer

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Navolgende behandelingen nat-in-nat - binnen de verwerkingstijd - uitvoeren.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Mengapparatuur, kwast

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,8 kg / m² per laag
   • ca. 1,8 kg/m² per bewerking

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Betofix R4-PCC-betonreparatiesysteem behoeft geen afzonderlijke aanbrandlaag (systeemopbouw zie basiskeuring).

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.