• Betofix R4 EM rapid

  Art.nr. 109425

  Betofix R4 EM rapid

  Snelle PCC-dekvloermortel met hoge vastheid

  Variant
  1094 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte 28 d: ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse Klasse A1fl
  Druksterkte Kamertemperatuur 20 °C:
  6 h: ≥ 15 N/mm²
  24 h: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 40 N/mm²
  Kamertemperatuur 5 °C:
  24 h: ≥ 30 N/mm²
  28 d: ≥ 40 N/mm²
  Dichtheid verse mortel Ca. 2,1 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 5 mm
  Waterdosering ca. 8%, komt overeen met 2,0 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Reparatie van oppervlakkige betoncomponenten, in een horizontale of licht hellende positie
  • Verlijmde dekvloer, zwevende dekvloer en dekvloer op scheidingslaag
  • Dekvloeren verwarming
  • Ondergrond voor kunstharsvloeren
  • Dragende laag onder Remmers Crete coatings
  • Binnen en buiten

  Eigenschappen

  • Hoge mechanische weerstand
  • Snel verhardend
  • Krimparm
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Machinaal verwerkbaar
  • Dekvloer volgens DIN EN 13813: CT - C40 - F8 - A7 - B1.5
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • gladde spaan
   • Verwerkingstijd::
    (+20 °C): ca. 30 minuten

     

    Laagdikte

    Laagdikte éénlagig < 80 mm

    Grotere plaatselijke herstellingen kunnen tot max. 100 mm worden gevuld.

    Bij dekvloeren het materiaal in de nog verse hechtprimer aanbrengen.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Menggereedschap, troffel, aluminium lat, gladstrijkmes

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0kg/m²/mm laagdikte, komt overeen met ca. 2,0 kg/dm³

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten