Art.nr. 110625

  Betofix R4 S CP

  Vezelversterkte PCC/SPCC (RM/SRM) voor structurele reparatie van betonconstructies / Reparatie- en anodebeddingsmortel voor kathodische corrosiebescherming

  Variant
  1106 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Druksterkte 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg QDB
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering Ca. 3,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betonvervanging voor constructief relevante reparaties
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
  • Reparatie- en anode-inbedmortel voor kathodische corrosiebescherming
  • Nat spuiten

  Eigenschappen

  • Hoge weerstand tegen carbonatatie
  • Hoge weerstand tegen indringing van water
  • Goede waterretentiecapaciteit
  • Bijzonder lage krimp
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

     

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 60 minuten

     

    Laagdikte

    Enkele laag 5 - 25 mm

    Tweelagig < 50 mm, verwerking vers in vers

    Enkele laag in uitsparingen < 80 mm

     

    De voorgenatte ondergrond moet nog licht zuigkrachtig zijn.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Gewenste laagdikte aanbrengen en glad maken.

    Oppervlak na voldoende droging schuren, structureren of opwrijven.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan, spatel

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of 2,0 kg/dm³.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten