• Betofix SPCC TS

  Art.nr. 578125

  Betofix SPCC TS

  Met vezels versterkte SPCC (SRM) voor constructieve en niet-constructieve reparatie van betonconstructies

  Kleur: grijs | 5781
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) ≥ 45 N/mm²
  Dyn. E-Module 27 kN/mm²
  Dichtheid verse mortel Ca. 2,1 g/cm³
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  pH-Waarde > 12 (10 % oplossing)
  Krimp 28 dagen < 0,8 ‰

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betonvervanging voor constructief relevante reparaties
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
   - ZTV-W LB 219
  • Reparatie- en anode-inbedmortel voor kathodische corrosiebescherming
  • Droog verstuiven

  Eigenschappen

  • Hoge weerstand tegen carbonatatie
  • Hoge weerstand tegen indringing van water
  • Bijzonder lage krimp
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • spuiten
   • Laagdiktes:
    Verticaal: enkele laag 8 - 25 mm
    Horizontaal boven het hoofd: enkele laag 8 - 20 mm
    Meerdere lagen 16 - 60 mm
    Partiële uitsparingen tot 100 mm.

     

    Wachttijd per laag
    Ca. 120 minuten bij 5 °C
    Ca. 45 minuten bij 23 °C
    Ca. 30 minuten bij 30 °C

     

    Voor optimale spuitresultaten (lage terugspat, hoge compressie) moet worden gewerkt met een spuitmondafstand van ongeveer 1 meter en een spuithoek van 90 °.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Verwerking alleen machinaal mogelijk.

  • Gereedschap / Reiniging
   • dwangmenger / silomenger
   • spuiten
   • Mengapparatuur

    Voor pneumatisch toepassing van droog spuiten zijn rotormachines, b.v. WM 14 van de firma Mader geschikt. De informatie die door de machinefabrikanten wordt verstrekt over lucht, water en stroomtoevoer, moet in acht worden genomen.
    Compressorcapaciteit min. 5 m³ / minimum diameter mondstuk 18 mm, slangdiameter 38 mm, slanglengte van min. 40 m tot 180 m, drukverhogingspomp vereist, waterdrukconstante> 5 bar.

   • Mengapparatuur
    Voor pneumatisch transport bij droog spuiten zijn rotormachines zoals WM 14 van de firma Mader geschikt. De informatie die door de machinefabrikanten wordt verstrekt over lucht, water en stroomtoevoer, moet in acht worden genomen. Compressorcapaciteit min. 5 m³/minuut, mondstuk 18 mm, slangdiameter 38 mm, slanglengte van min. 40 m tot 180 m, drukverhogingspomp vereist, waterdrukconstante> 5 bar.

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • In de ongeopende originele verpakking koel bewaard, droog en beschermd tegen vorst, 9 maanden.

  • Verbruik
   • 2,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,1 kg/m²/mm laagdikte, of 2,1 kg/dm³.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten