• Betofix SPCC

  Art.nr. 110025

  Betofix SPCC

  Vezelversterkte SPCC (SRM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

  Variant
  1100 | grijs
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Chloridemigratiecoëfficiënt na 28 d 28 d = 1,27 • 10-12 m²/s
  90 d = 0,70 • 10-12 m²/s
  Druksterkte 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 40 N/mm²
  28 d: ≥ 45 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg QDB, KIWA
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering ca. 10,7 % komt overeen met 2,7 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betonvervanging voor constructief relevante reparaties
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • Nat spuiten

  Eigenschappen

  • Hoge weerstand tegen indringing van chloride
  • Hoge weerstand tegen carbonatatie
  • Sulfaatbestendig
  • Bijzonder lage krimp
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Wapening:
    zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • spuiten / plamuren
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 60 minuten

     

    De voorgenatte ondergrond moet nog licht zuigkrachtig zijn.

     

    Laagdikte
    Enkele laag in uitsparingen < 80 mm
    Meerdere lagen < 50 mm, verwerking vers in vers

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • spuiten / plamuren
   • Menggereedschap

   • Menggereedschap

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of ca. 2,0 kg/dm³

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's