©

Constructieve betonreparatie

Van oppervlaktebehandeling in woning- en utiliteitsbouw tot restauratie en herstel van extreem belaste bouwdelen

Remmers betonreparatiesystemen voor een betrouwbare en stabiele bescherming en instandhouding bewijzen hun veelzijdige en veelvuldige toepassing bij oppervlaktebehandeling van woning- en utiliteitsbouw tot restauratie en herstel van extreem belaste bouwdelen. Een bijzonder eigenschap is de hoge weerstand bij waterbelasting met sulfatener.

Handmatige reparatie

Kleinschalige beschadigingen van betonnen bouwdelen worden in het algemeen met de hand gerepareerd. Het betonreparatiesysteem bevat een hechtbrug, om de hechting van de grove morel door een verbinding met de voorbereide ondergrond zeker te stellen.

©

Passivering wapeningsstaal

Door de jarenlange inwerking van corrosiebevorderende stoffen op de wapening ontstaan niet alleen op zichzelf staande beschadigingen aan het betonoppervlak, maar ook vaak grootschalige beschadigingen rondom het wapeningsstaal en het beton hier omheen. Voor een duurzaam herstel van deze bouwdelen is meestal alleen breedopgezette renovatie zinvol. Dit kan het beste met spuitbeton met de natte of droge methode.

Bij de natte methode wordt het goed gemengde materiaal, klaar voor verwerking mechanisch naar de nozzle getransporteerd en daar door middel van luchtdruk opgesplitst en gelijkmatig op de ondergrond verdeeld. Bij deze methode kan alleen een slang tot een bepaalde lengte worden gebruikt (in de regel 40 m). In vergelijking met de droge methode heeft de natte methode als voordeel minder stofvorming en minder rebound (terugkaatsen van beton).

Bij de droge methode wordt het poedervormige materiaal pneumatisch naar de nozzle getransporteerd en daar aan het einde met water tot een verwerkbare mortel gemengd. Met deze methode zijn langere afstanden en grotere hoogtes haalbaar. In vergelijking met de natte methode heeft de droge methode als voordeel minder inspanning om de machine te reinigen, meer lengte en hogere delen.

Gietbeton

In de derde versie van de DAfStb-richtlijn “Bescherming en instandhouding van beton” wordt herprofilering van betondelen met gietbeton geregeld.

Het gietbeton moet om er voor te zorgen dat deze goed constructief hecht gewapend, en door middel van ankers met het oude beton worden verbonden. Hiervoor moet bewijs worden geleverd. Bij de herprofilering van bouwdelen waarbij drukbelasting plaatsvindt, moet buitenbewapening worden aangebracht.

Remmers Betofix HQ6 onderscheidt zich door uitstekende gieteigenschappen, ook daar waar sprake is van dicht op elkaar liggende wapening.

Constructieve betonreparatie

14 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 108425

Vezelversterkte PCC/SPCC (RM/SRM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

Art.nr. 108705

Minerale corrosiebescherming en aanbrandlaag

Art.nr. 055625

Gietbeton, zeer sterk met zwelvermogen

Art.nr. 109625

Met vezels versterkte PCC (RM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

Art.nr. 108625

PCC I (RM) Betonvervangingsmortel voor de reparatie van betonconstructies/chapemortel

Art.nr. 110025

Vezelversterkte SPCC (SRM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

Art.nr. 100806

PCC fijnspachtel

Art.nr. 107925

Minerale corrosiebescherming en hechtbrug, sulfaatbestendig

Art.nr. 109425

Snelle PCC-dekvloermortel met hoge vastheid

Art.nr. 110625

Vezelversterkte PCC/SPCC (RM/SRM) voor structurele reparatie van betonconstructies / Reparatie- en anodebeddingsmortel voor kathodische corrosiebescherming

Art.nr. 577740

Betonersatzmörtel PCC I (RC) zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken

Art.nr. 577915

Minerale-corrosiebescherming en hechtlaag