• Betofix OS 5b

  Art.nr. 111325

  Betofix OS 5b+

  Scheuroverbruggend mineraal oppervlaktebeschermingssysteem voor beton (OS 5b, OS DI) met AbP volgens DIN 18533/PG-FBB

  Variant
  1113 | Betofix OS 5b+
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse B-s1, d0
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,45 kg/dm³
  Hechtsterkte > 1,0 N/mm² (ook op geschuurde ondergronden)
  Scheuroverbrugging > 3 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Oppervlaktebeschermingssysteem voor beton volgens DIN EN 1504-2 voor methode 1.3, 2.2, 2.3, 7.7, 8.2 en 8.3
  • Voldoet aan de eisen van het OS 5b/OS DI systeem bij een laagdikte van 2 mm
  • Coating voor niet-bereden, betonnen oppervlakken met oppervlakkige scheuren, die aan de elementen zijn blootgesteld. Ook in het sproeibereik van dooizouten.
  • Waterdichting onder permeabele bestratingen
  • Afdichting volgens DIN 18533
  • Afdichten van bouwvoegen volgens PG-FBB

  Eigenschappen

  • Vorst- en dooibestendig
  • Kunststof gemodificeerd
  • Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging! (volgens DIN EN 14591)
  • Koud-elastisch tot -20 °C
  • Regenbestendig na 2 uur
  • Brandklasse B-s1, d0
  • Machinaal verwerkbaar
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet droog, vlak, draagkrachtig, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en afbijtmiddelen zijn.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Maak de kimnaad met een geschikte mortel.

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Als hechtingslaag en om blazen te voorkomen, brengt u een schraaplaag aan met het product.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Vermengingsverhouding VC : PC = 1 : 1,87

    Met geschikt mengapparatuur de vloeibare component oproeren.

    Opgeschud poedercomponent volledig aan het vloeistofcomponent toevoegen.

    Ca. 1 minuut mengen, mengperiode onderbreken en de ingemengde lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Mengen verder zetten gedurende ca. 2 minuten

    Mengapparatuur tijdens het mengen steeds op bodemniveau .

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Schraaplaag op de voorbereide ondergrond, aanbrengen met behulp van een slurryborstel, een vlakspaan of door middel van spuiten in twee lagen.

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    In het geval van waterdichtingsmaterialen die in vloeibare vorm moeten worden aangebracht, kan directe blootstelling aan zonlicht en/of wind versnelde huidvorming en daarmee gepaard gaande blaarvorming veroorzaken.

    De totale maximale natte laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Voortijdige velvorming kan worden voorkomen door het materiaal in de mengemmer te bewegen (b.v. roeren).

    Niet gebruiken in direct zonlicht.

    Bescherm de verse afdichting tegen regen, vorst en condensatie.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, troffel, kwast

   • Mengapparaat, troffel, kwast

    Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

    Verhard materiaal verwijderen door het af te kloppen of af te krabben.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,7 kg/m²/mm droge laagdikte
    Ca. 3,4 kg/m² met 2 mm droge laagdikte

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.