• Color Flex
 • Color Flex
  • Color Flex
  • Color Flex

  Art.nr. 297613

  Color Flex

  Extreem elastische gevelverf

  Kleur: wit | 2976
  Kleur: wit | 2976
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddelbasis UV- vernettende acrylaatcopolymeer
  Dichtheid Ca. 1,35 g/cm³
  pH-Waarde > 8,5
  Pigment UV- en alkalibestendige oxidepigmenten
  Toevoegingen Minerale vulstoffen

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Alkaliresistent Gegeven tot pH 14
  Glansgraad Zijdemat
  Waterdampdoorlaatbaarheid
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,9 m *
  C02-doorlaatbaarheid
  (DIN EN 1062-6)
  sd ≥ 115 m *
  Wateropnamecoefficiënt
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,10 kg/(m² ∙ h0,5)
  Oppervlakte structuur Glad
  Weersbestendigheid Zeer goed

  * De waarden gelden voor een droge laagdikte van circa 500 µ

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Gevel- en betonoppervlakken.
  • Oppervlaktebeschermingsysteem voor bouwdelen uit beton volgens DIN EN 1504 / DIN V 18026 gem. Klasse OS 5a (OS-DII)
   Remmers OS-DII / OS 5a-Systeem:
   Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color Flex (Elastoflex-Gevelverf)
   Remmers OS-DII / OS 5a-Systeem:
   Color PA Fill (OS Concre-Fill) + Color Flex (Elastoflex-Gevelverf)
  • Geschikt voor het her-behandelen van voldoende draagkrachtige, oude verflagen op minerale / kunsthars basis.
  • Gescheurde geveloppervlakken

  Eigenschappen

  • Hoog scheuroverbruggend
  • UV- vernettend bindmiddel
  • Carbonatisieremmend sd CO₂ ≥ 115 m
  • Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h0,5)
  • Dampdoorlaatbaar
  • Zeer goede dekkracht
  • Staat op de BASt lijst
  • Getest conform DIN EN 1504-2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.

    Vrij van zouten

   • Voorbereidingen

    Draagkrachtige, minerale ondergronden gronderen met Funcosil BI.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Afhankelijk van de ondergrondconditie 2-3 lagen aanbrengen.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Rol, blokkwast, lamsvachtroller, Airless-spuitapparatuur.

   • Gereedschap en spatten direct in natte toestand reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 750 ml totaal / m²
   • Ca. 0,75 l/m² bij drie-lagige opbouw
    Totaal droge laagdikte ongeveer 500 µ.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Overwegend kalkrijke substraten zijn niet geschikt om te coaten.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.