• Funcosil IC

  Art.nr. 071067

  Funcosil IC

  Watergedragen impregnerende crème op basis van silaan, zonder oplosmiddelen

  Variant
  0710 | Funcosil IC
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, wit crèmevorm
  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,90 g/cm³
  Vlampunt Ca. 74
  pH-Waarde Ca. 8,0 neutraal
  Actieve stof Silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% Ca. 80
  Drager Water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Dieptehydrofobering voor beton en gewapend beton voor bruggen, viaducten, wegenbouw, en utiliteitsbouw.
  • Beschermt tegen het indringen van dooizout
  • Beschermt tegen vorst- en dooizoutschade

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Hoog geconcentreerd werkzaam stofgehalte: 80%
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Getest conform ZTV-ING, TL/TP OS-A en DAfStb, RL-SIB OS 1
  • Staat op de BASt lijst
  • Eenvoudig en nauwkeurig toe te passen zonder verlies
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • Oplosmiddelvrij
  • UV-bestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675)].

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Breng het impregneermiddel met een geschikt gereedschap kruislings aan.

  • Verwerkingsinstructies
   • Zodat het afbinden van het cement niet wordt verstoord moet beton op z’n vroegst pas na twee weken, beter nog na vier weken, na productie
    gehydrofobeerd worden.

    Het materiaal mag niet direct in contact komen met bitumen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Langharige lamsvachtroller, kwast

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 500 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de porositeit: ca. 0,2-0,5 l/m²

   • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:


    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.

    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is
    aangebracht worden gedaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten