Scheurherstel

Gebruik en functionaliteit herstellen

Veel schade aan beton ontstaat als gevolg van scheurvorming en holle ruimtes, omdat hierdoor schadelijke stoffen kunnen indringen. Deze schadelijke invloeden hebben effect op de functionaliteit en veiligheid van beton en verminderen hierdoor de draagkracht aanzienlijk.

Indien een gebouw of bouwwerk wordt ontworpen en uitgevoerd met gewapend beton is scheurvorming in dragende en niet-dragende delen onvermijdelijk.

De aangebrachte wapening neemt de trekkrachten pas op wanneer het beton al is gescheurd. De architect kan bij het ontwerp kiezen uit drie principes om het ontstaan van scheuren te voorkomen, om het ontstaan van veel kleine, onschadelijke scheurtjes toe te laten, of enkele grote scheuren in te calculeren die achteraf dichtgezet moeten worden. Ieder uitgangspunt moet zorgvuldig op de gebruikseisen voor het bouwwerk worden afgestemd.

Indien er niet geplande scheurvorming optreedt en moet worden hersteld is de oorzaak van de scheurvorming van doorslaggevend belang. Naast de specifieke eigenschappen van beton zijn ook belasting zoals zetting en verandering in gebruik van invloed op de scheurvorming. Voor een succesvol herstel is naast de oorzaak ook de toestand van de scheur alsmede beweging doorslaggevend.

Het dichtzetten van scheuren door deze te vullen moet het indringen van stoffen die beton- en staal aantasten afremmen respectievelijk voorkomen. Wanneer de oorzaak niet wordt opgelost, moet men ervan uitgaan dat er steeds opnieuw scheurvorming kan ontstaan, echter met een breedte die onschadelijk is. Het dichtzetten van scheuren door deze te vullen mag niet worden gezien als een constructieve ingreep.

Bij constructieve injectie worden de hechtflanken van de scheur met hydraulisch gebonden of polymeer gebonden materialen dusdanig gevuld dat de opname van druk-, trek- en/of schuifkrachten in dat gedeelte wordt hersteld. Deze techniek is alleen toe te passen bij scheurvorming waar de oorzaak van de scheurvorming is weggenomen.

Bij het beperkt elastisch injecteren worden de hechtflanken van de scheuren met een elastisch polymeer injectievloeistof elastisch verbonden. Deze techniek is alleen geschikt voor het vullen van scheuren, waarbij de oorzaak niet wordt geëlimineerd.

Remmers systeemoplossingen

Scheurherstel

8 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 687101

Zeer flexibel PU injectiehars 2K, D-I (P)

Art.nr. 687601

Snel expanderend PU-injectieschuimhars 2K, SPUR, D-I (P)

Art.nr. 687001

Flexibele, vochtreactieve 1K PU injectiehars, D-I (P)

Art.nr. 047611

Zeer fijne twee-componenten injectielijm

Art.nr. 687201

Star EP-injectiehars 2K, F-I (P)/F-V (P)

Art.nr. 094401

Starre 2-componenten EP-hars voor krachtsluitende injectie van betoncomponenten, F-I (P)/F-V (P)

Art.nr. 687814

Injectiehars voor het elastisch injecteren van scheuren in afvalwater-, drijfmest-, vloeibare mest en kuilvoersystemen, D-I (P)

Art.nr. 22918171