• IR Epoxy 100
 • IR Epoxy 100
 • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100

  Art.nr. 094401

  IR Epoxy 100

  Starre 2-componenten EP-hars voor krachtsluitende injectie van betoncomponenten, F-I (P)/F-V (P)

  Varianten
  0944 | IR Epoxy 100
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,13 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 300 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,87 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 75 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,07 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 100 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Treksterkte 51 N/mm² *
  Hechtsterkte 7,4 N/mm² *
  Afschuifsterkte 16,8 N/mm² *

  * na 7 dagen bij 23 °C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheurinjectie in beton volgens DIN EN 1504-5
  • Classificatie: U(F1) W(1) (1/2) (8/30)
  • Vochtigheidstoestand: DY, DP
  • Krachtig verlijmen en verbinden van componenten
  • Consolidatie van betonconstructies met open poriën
  • Verlijming van holle componenten

  Eigenschappen

  • Vorst-dooibestendig
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Total solid (afgeleid van de testmethode Duitse Bouwchemie e.V)
  • Brandgedrag B2 volgens DIN 4102-4
  • Lage viscositeit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 28
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C
   • verwerkingstijd
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaal en omgevingstemperaturen minstens 8 ºC

  • Verwerkingsinstructies
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

    Aanzienlijke verhoging van de viscositeit bij lage temperaturen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • 1,1 kg / ltr op te vullen ruimte
   • - Objectspecifiek te bepalen, afhankelijk van scheurwijdte en componentdikte.
    - Ong. 1,1 kg/l holte
    - Ong. 0,4-0,7 kg/lm

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De werkelijke materiaalbehoefte hangt af van de grootte van de holte, let op de resultaten van de structurele analyse.
    Houd rekening met het extra verbruik als gevolg van de verwerking.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten