• Curing

  Art.nr. 123061

  Betofix NBM

  Uithardingsmiddel voor beton

  Variant
  1230 | Betofix NBM
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,00 g/cm³
  Kleur witachtig
  Consistentie vloeibaar
  pH-Waarde ca. 9

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nabehandelingsmiddel voor algemene betonbouw en beton voor verkeersconstructies
  • Voor VM- en BM-toepassingen in overeenstemming met TL NBM-StB 09

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Afdichtingscoëfficiënt SM ≥ 85 %
  • SRT-waarde (slipweerstand) ≥ 50 schaalverdelingen
  • Gebruiksklare emulsie
  • Oplosmiddelvrij
  • Spuitbaar
  • Vormt een film aan de oppervlakte
  • Verwerkingsinstructies
   • Het materiaal wordt aangebracht op het matvochtige betonnen oppervlak.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • lagedruk spuiten / sproeien
   • Airless apparatuur, lagedrukspuitapparatuur

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • Ca. 150 ml/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • VM- en BM-toepassingen op basis van TL NBM-StB 09Tijdstip van het aanbrengen
    Matvochtig
    M
    Beton voor verkeerszones (wegbeton met eisen aan de stroefheid van het wegdek)VVM
    Algemene betonconstructie (beton voor niet-verkeersgebonden onderdelen zonder eisen aan de slipweerstand)BBM

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor tussentijdse nabehandeling.

    Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.