• Betonoplosser
  • Betonoplosser

  Art.nr. 121105

  Betonoplosser

  Beton-, mortel- en cementsluierverwijderaar

  Variant
  1211 | Betonoplosser
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,15 g/cm³
  Kleur Kleurloos
  Consistentie Vloeibaar
  pH-Waarde ong. 1,0

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Reiniging van bouwmachines en bekistingen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Sterk zuur
  • Lost cementgebonden onzuiverheden en roestfilms op
  • Corrosie-inhibitoren
  • Zuinig in verbruik door applicatie-gebaseerde verdunning
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten / dompelen / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur +5 °C tot max. +30 °C

   • Materiaal aanbrengen met een geschikt gereedschap.

    Restanten met een harde borstel of plamuurmes verwijderen.

    Dikke lagen meermaals nat in nat behandelen.

    Gereinigde oppervlakten met zuiver water naspoelen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Ondergrond niet laten uitdrogen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Lagedrukspuit, kwast, borstel, steekmes, plastic kan.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's