Art.nr. 22502520

  Selectmix-Concrete 50

  3-componenten, zwaar te belasten epoxymortel

  Variant
  225025 | Selectmix-Concrete 50
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Chemisch bestendigheid Weerstaat aan alkaliën, zure regen, reinigingsproducten, hydrofoberingsproducten ...
  Hechting met de ondergrond Groter dan samenhang van beton
  Toptijd 20 minuten

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,12 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) Thixotroop

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,03 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 200 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,10 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) Tixotroop

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Druksterkte > 40 N/mm²
  Treksterkte > 20 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Snelle reparatie van betonvlakken binnen en buiten
  • Voor machinefunderingen
  • Voor het ondersabelen en vastzetten van machines

  Eigenschappen

  • Mechanisch zwaar belastbaar
  • Snelle, krimpvrije verharding
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Nat in nat aanbrengen in de hechtprimer – Epoxy ST 100 TX - 1157

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Al roerend comp.C vulstof toevoegen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstijd 20 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Spaan, troffel, rei, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/ tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 2 kg/liter op te vullen ruimte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Kunstharsmortel

    Gronderen van de hechtvlakken. Vervolgens de aangemaakte mortel in de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en glad afwerken.

    ong. 1,7 kg/m² per mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Alleen toepasbaar op kleine oppervlakten!

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.