• Tape B 240 E

  Art.nr. 480601

  Tape B 240 E

  Voegband voor het afdichten van scheidingsvoegen in gebouwen

  Varianten
  Varianten
  4806 | Tape B 240 E
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Buiten
  • Afdichting van scheidingsvoegen in gebouwen
  • Afdichting van dilatatie- en scheidingsvoegen
  • Inbedden in MB 2K

  Eigenschappen

  • Flexibel
  • Duurzaam waterdicht
  • Verdraagzaam met bitumen
  • Betand tegen koude
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Verwerking
   • Breng de 20 cm contactlaag aan beide zijden van de voeg aan.

    Voegenband inbedden.

    Breng de volgende afdichtingslagen op minstens 10 cm voorbij de voegtape aan.

    De gemarkeerde uitzettingszone moet worden vrij gehouden.

  • Verwerkingsinstructies
   • De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

  Mogelijke systeemproducten