• IG Acryl 3K

  Art.nr. 687701

  IG Acryl 3K

  Acrylaatgel

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Sluierinjectie
  • Bouwwerkversteviging en -afdichting
  • Ondervulling van voegen

  Eigenschappen

  • Driecomponentig
  • Waterzwellend
  • Lage viscositeit
  • Oplosmiddelvrij
  • Zeer flexibel (rekbaar)
  • Zwellend
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Verwijder losse stuclagen.

    Voegen- en beschadigd metselwerk dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC.

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

    Zie voor meer informatie onze verwerkingsinstructies op www.remmers.com.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor de injectiewerkzaamheden de conditie van ondergrond en bouwdeel testen.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Indien noodzakelijk, na-injecteren.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • 3K-pomp; patentdisperser; mengbus; geschikte nippels; klopboormachine

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en spatten direct in natte toestand reinigen met water.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand voor emmers
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Sluierinjectie: ong. 20 - 60 kg/m² (komt overeen met ong. 10 -30 kg gelconcentraat) Voor de exacte verbruikshoeveelheid proefinjecties uitvoeren op een representatief, ruim toereikend proefvlak.

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Toevoeging van het zoutcomponent IG Acryl Comp S aan het mengsel B verkort de reactietijd.

    Meer informatie over de verwerking, de systeemopbouw en het onderhoud van de genoemde producten vindt u in de bijbehorende actuele gegevensbladen, verwerkingsinstructies en aanbevelingen voor het Remmers systeem.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.