Art.nr. 480401

  Tape VF 120

  Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kleur Blauw
  Maximale trekkracht Dwars: 122 %
  In de lengte: 93,6 %
  Na het inwerken van vloeibare chemicaliën
  Dwars: 131 %
  In de lengte: 111 %
  Waterondoorlaatbaarheid ong. 3,0 bar
  sd-waarde 5 m
  Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +90 °C
  Dikte 0,65 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Binnen en buiten
  • Afdichting in de overgang naar WU (waterondoorlaatbaar)-betonconstructies (PG-ÜBB)
  • Sokkelafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
  • Aan- en afsluiting van KMB en MDS systemen van niet-minerale bouwstoffen en verbindingsgebieden zoals kunststoffen en metalen

  Eigenschappen

  • Hoog flexibel
  • Groot dilatatie- en herstelvermogen
  • Speciale vliescoating.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.

    Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.

    Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Verwerking
   • Afdichtingsbouwstof als contactlaag aanbrengen, werk de voegenband over zijn volledige oppervlakte in.

    In de hoeken worden de binnenhoeken VF en de buitenhoeken VF overlappend op de band aangebracht.

    Ter plaatse van doorvoeren kan hiervoor wandmanchette VF of een stuk Voegenband VF 500 worden gebruikt.

    Afhankelijk van het afdichtingsproduct worden 2 of 3 lagen over het gehele oppervlak aangebracht.

  • Verwerkingsinstructies
   • De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.

    Breng het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Voor het op maat snijden: Schaar of mes Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

  Mogelijke systeemproducten