Art.nr. 500301

  Tape XA 10/XA 25

  Zeer elastisch, zelfklevend butylrubber afdichtingsband op polupropyleenvlies

  Productspecificaties

  Bij levering

  Scheur bij uitzetting Rek dwars: ca. 165 % na droge opslag, ca. 181 % na opslag in 3% tige kaliumhydroxideoplossing.
  Kleur Blauw
  Totale breedte XA 10 = 100 mm
  XA 25 = 250 mm
  Waterondoorlaatbaarheid Ca. 1,0 bar
  Dikte XA 10 = ca. 0,7 mm
  XA 25 = ca. 0,8 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Verbinding en integratie van de PMBCs en de flexibele afdichtingsmortels in de transitiezone
  • Binnen en buiten

  Eigenschappen

  • Flexibel
  • Hoge kleefkracht
  • Speciale vliescoating aan de bovenzijde.
  • Waterdicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.

    Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.

    Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Verwerking
   • Direct op een minerale, niet zuigende ondergrond kleven.

    In de hoeken wordt de band ingesneden en overlapt gekleefd.

    Voegenband volvlaks met het afdichtingsmateriaal overwerken

  • Verwerkingsinstructies
   • De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.

    Breng het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Voor het op maat snijden: Schaar of mes Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • vorstvrij en koel opslaan/ tegen vocht beschermen
   • Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's