Art.nr. 181310

  Kiesol iK

  Waterverdunbare siloxaanconcentraat

  Button WTA blau

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid / Kleur helder tot geelachtig
  Basis Siloxaan
  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
  Werkzame stofgehalte 100 %
  Viscositeit ( 25 °C) 15 mPa∙s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
  • Nat-in-nat methode (meertraps injectie)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hydrofoberend
  • Grote indringdiepte
  • Werkstofgehalte: 100 %
  • Geconcentreerd, waterverdunbaar (tot 1:12)
  • Hoog rendement
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Boorgaten systeem: op één rij (hart op hart), diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, onder een hoek van ca. 45°, boorgatendiepte tot op ca. 5 cm wanddikte.

    Voor wanden met een dikte > 0,6 m is het aanbevolen om de rij boorgaten aan beide zijden te plaatsen.

    Spouwmetselwerk met Boorgatenvuller voorinjecteren.

    Wachttijd voor de volgende laag 7 dagen.

    Gevulde boorgaten naboren.

    Bij het injecteren onder lage druk het wandoppervlak min. 30 cm boven en onder de boorgatenreeks met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

  • Verwerking
   • injectie onder druk
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    - Lagedruk (doorvochtigheidsgraad) <95%):

    Met passende injectieapparaten en injectienippels injecteren.

    Wanneer er niet met Boorgatenvuller wordt voorgeïnjecteerd, met geschikt injectiegereedschap en injectienippels nainjecteren met Kiesol om te activeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Kiesol iK altijd aan het water toevoegen en niet andersom.

    Gebruik voor het mengen steeds een zuivere, propere emmer.

    Na de injectie vullen van de boorgaten met Boorgatenvuller.

    Oppervlakteafdichting nadien ten minste 30 cm onder en boven de boorgatenreeks aanbrengen. Eventueel aangrenzende bouwdelen hierbij meenemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • injectie onder druk
   • Lage-druk injectieapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Concentraat (te verdunnen 1 : 8 tot 1 : 12) Ca. 0,2 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk de porositeit van het metselwerk variëren)

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

    Gemengd materiaal met gedestilleerd water kan tot 6 maanden worden bewaard.

    Product reageert met luchtvochtigheid.

    Langer contact met de lucht alsmede met kleine waterhoeveelheden vermijden.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Gebruiksaanwijzing en planning van injectieprocessen met en bij verwerking van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport is te vinden in WTA-Merkblad 4-10-15 en moet in acht worden genomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.