• Kiesol iK

  Art.nr. 181310

  Kiesol iK

  Waterverdunbare siloxaanconcentraat

  Varianten
  1813 | Kiesol iK
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid / Kleur helder tot geelachtig
  Basis Siloxaan
  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
  Werkzame stofgehalte 100 %
  Viscositeit ( 25 °C) 15 mPa∙s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
  • Nat-in-nat methode (meertraps injectie)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hydrofoberend
  • Grote indringdiepte
  • Werkstofgehalte: 100 %
  • Geconcentreerd, waterverdunbaar (tot 1:12)
  • Hoog rendement
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Nat-in-nat verwerken aan lage druk

    Maken van de boorgaten: op één rij, diameter 18 mm, afstand 12,5 cm, hellingshoek ongeveer 45°, diepte van het boorgat tot ongeveer 5 cm voor het uiteinde van de muur.

    Voor wanden met een dikte > 0,6 m is het aanbevolen om de rij boorgaten aan beide zijden te plaatsen.

    De boorgaten uitblazen met olievrije, hogedrukspuit.

    Packermontage.

    Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

    Gevulde boorgaten perforeren.

    De wand minstens 30 cm boven en onder de boorgatenrij met Kiesol en afdichtingsslurries afsluiten.

  • Verwerking
   • injectie onder druk
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Nat-in-nat verwerken aan lage druk

    Na een reactietijd van 30 tot 60 minuten (BSP3 / BSP 6), met een geschikt injectietoestel en injectie packers, Kiesol iK (1:10 vermengd met water) injecteren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Kiesol iK altijd aan het water toevoegen en niet andersom.

    Gebruik voor het mengen steeds een zuivere, propere emmer.

    Na de injectie vullen van de boorgaten met Boorgatenvuller.

    Indien nodig, begeleidende maatregelen volgens de richtlijnen van WTA , nemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • injectie onder druk
   • Lage-druk injectieapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Concentraat (te verdunnen 1 : 8 tot 1 : 12) ong. 0,2 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk de porositeit van het metselwerk variëren)

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

    Gemengd materiaal met gedestilleerd water kan tot 6 maanden worden bewaard.

    Product reageert met luchtvochtigheid.

    Langer contact met de lucht alsmede met kleine waterhoeveelheden vermijden.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Gebruiksaanwijzing en planning van injectieprocessen met en bij verwerking van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport is te vinden in WTA-Merkblad 4-10-15 en moet in acht worden genomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.