Art.nr. 040120

  SP Levell

  Zoutbufferende speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Button WTA blau Button G Cert
  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0401

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte CS III (i.M. 5,5 N/mm²)
  Capillaire wateropname > 1,0 kg/m²
  Porositeit > 50 vol.%
  Schudmaat ca. 1,0 kg/dm³
  Waterindringdiepte > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Met vocht en zout belaste wanden en muren
  • Oude gebouwen, kelder en gevels
  • Ontzouting en vochtreducerend
  • Condensbuffer en beschermende laag op binnenafdichtingen

  Eigenschappen

  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Porositeit ≥ 50 Vol%
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Capillairactief
  • Eenlagige laagdikte van 10 tot 40 mm
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag 50 % dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte éénlagig 10 - 40 mm

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per bewerking 10 - 40 mm

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor volgende stuclagen na het aantrekken d.m.v. een putzkam horizontaal opruwen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Technik Service, tel. 05432 83-153.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, getand spackmes, stuckam, bezem Geschikte machine

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 9,5 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 9,5 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten