• WP Top [basic]

  Art.nr. 042825

  WP Top [basic]

  Minerale afdichtingspleister

  Kleur: grijs | 0428
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte ≥ 10 N/mm² (komt overeen met CS IV)
  Drukwaterdichtheid ≤ 1,0 bar zonder hechtprimer
  ≤ 1,5 bar met hechtprimer
  Dyn. E-Module ≥ 10000 N/mm²
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,9 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
  Laagdikte één laag 15 - 30 mm
  Schudmaat Ca. 1,65 kg/dm³
  Waterdosering 3,8 - 4,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Buiten:
   - Waterdichte stuc- en metselmortel
   - Stuclaag voor spatplinten
   - Egalisering onder afdichtingen van PMBC en MDS
  • Binnen
   - Afdichtingssysteem voor voorraadsruimtes en kelders
   - Afdichtingssysteem onder saneerpleisters

  Eigenschappen

  • Waterondoorlaatbaar
  • Uitstekend standvermogen
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

    Zoutbelaste ondergronden met Kiesol (mengverhouding 1:1 met water verdund) voorbehandelen, de volgende lagen vers-in-vers en binnen de reactietijd aanbrengen.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    SP Prep aanbrengen als hechtbrug in netvorm (dekkend oppervlak 50-70 %) met max. 5 mm laagdikte.

    Alternatief: Breng WP Top [Basic] aan als een contactlaag.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: Breng WP Top [basic] aan als contactlaag (met de consistentie van een slurry).

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Laagdikte per bewerking 10 - 30 mm

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Buiten toepassing:

    Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

     

    Laagdikte per bewerking 10 - 30 mm

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

     

    Binnen:

    Contactlaag met WP Sulfatex of met WP Top Basic, met de consistentie van een slurry.

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het product in twee lagen met een laagdikte van min. 20 mm aanbrengen.

    Voor het aanbrengen van de volgende laag spachtel het aangestijfde stucoppervlak opruwen met bijv. met een roosterspaan.

    Condensbuffer

    Na 2 - 7 dagen de vochtregulerende pleister SP Top SL in een dikte van 10 mm aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur, spaan, gladde spaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,6 kg/dm³

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.