Art.nr. 042825

  WP Top [basic]

  Minerale afdichtingspleister

  Kleur: grijs | 0428
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse A1
  Druksterkte ≥ 10 N/mm² (komt overeen met CS IV)
  Drukwaterdichtheid ≤ 1,0 bar zonder hechtprimer
  ≤ 1,5 bar met hechtprimer
  Dyn. E-Module ≥ 10000 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ca. 1,9 kg/dm³
  Korrelgrootte 2 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering 3,8 - 4,5 ltr / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Buiten:
   - Egalisering onder afdichtingen van PMBC en MDS
   - Stuclaag voor spatplinten
   - Waterdichte stuc- en metselmortel
  • Binnen
   - Afdichtingssysteem voor verblijfsruimtes
   - Afdichtingssysteem onder saneerpleisters

  Eigenschappen

  • Waterondoorlaatbaar
  • Uitstekend standvermogen
  • Uitdrogingsbevorderend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag 50 % dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Buiten toepassing:

    Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per laag 15 - 30 mm.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

     

    AW_M_676

    VA1_M_707

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    VA1_M_708

    Voor het aanbrengen van de volgende laag spachtel het aangestijfde stucoppervlak opruwen met bijv. met een roosterspaan.

    Condensbuffer

    Na 2 - 7 dagen de vochtregulerende spachtel iQ-Top SLS (art.0230) in een dikte van 5 mm aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur, gladde spaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord, geschikte machine

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,6 kg/dm³

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.