• WP DS [basic]

  Art.nr. 040525

  WP DS [basic]

  Starre minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

  Kleur: grijs | 0405
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) Ca. 6 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) Ca. 30 N/mm²
  Waterdosering 20-21 % komt overeen met ca. 5,0 - 5,3 l/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Bouwdelen in contact met drinkwater

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Grondering

    Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Materiaal onmiddellijk na het mengen volvlaks aanbrengen.

    Achtervochtbescherming

    Materiaal éénlagig op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Afdichtingen in drinkwaterbereik

    Materiaal zonder grondering in 3 lagen op de voorbereidde ondergrond aanbrengen.

    Bepleisteren

    Het materiaal op de afdichting als extra slurry aanbrengen en vers-in-vers SP Prep inwerpen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht verwerken.

    De gezamelijke maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparatuur, blokkwast, slurrybezem

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdikten en verbruik 

    Belastingsgroep

    minimale laagdikte (mm)

    verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik mortelpoeder (kg/m²)

    Opbrengst

    25 kg (papieren zak) (m²)

    Waterreservoir met waterdiepten tot 10 meter

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

     

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.