Art.nr. 091901

  S-Protect M

  Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM / Betofix R2

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid ca. 1,03 g/cm³
  Vaste stofgehalte ca. 47 %
  pH-Waarde ca. 8
  Viscositeit (4 mm uitloopbeker) ca. 20 sec.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Beschermt tegen corrosie
  • Systembestandsdeel Betofix RM + Betofix R2

  Eigenschappen

  • Corrosieactieve pigmenten
  • Zeer waterafstotend
  • Alkalibestendig
  • Gecertificeerd conform DIN EN 1504-7
  • Basistest in het Betofix RM-systeem conform RiLi-SIB
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

  • Verwerking
   • kwast
   • droogtijd overschilderbaar na 30 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen

    Wachttijd tussen de verschillende lagen ca. 30 minuten

    De daarop volgende werkzaamheden vers-in-vers uitvoeren

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Menggereedschap, kwast

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 3,2 kg mengsel totaal / m² metaaloppervlak
   • Bij 2 lagen, per m² oppervlakte circa 0,9 kg Corrosiebescherming M en 2,3 kg Betofix RM resp. Betofix R2.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten