• ICS 2K
 • ICS 2K
 • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K

  Art.nr. 047611

  ICS 2K

  Zeer fijne twee-componenten injectielijm

  Kleur: ICS 2K | 0476
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ong. 2,0 N/mm²
  Druksterkte Na 7 dagen: > 5,0 N/mm²
  Na 28 dagen: > 20 N/mm² (M20)
  Begin verharding (20 °C) > 8 uur
  Einde verharding (20 °C) > 10 uur
  Dichtheid verse mortel ong. 1,7 kg/l
  Maximale korrelgrootte < 0,02 mm
  Luchtporiëngehalte ca. 1 Vol.-%
  Samenstelling art.nr. 0475: injectievloeistof
  art.nr. 0476: zeer fijn, kant-en-klaar hydraulisch verhardend bindmiddel (poeder) met hoge sulfaatbestendigheid

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Droog, vochtig, nat, onder water en onderdelen onder de grond
  • Constructief injecteren van scheuren in beton
  • Het vullen van scheuren en holle ruimtes
  • Ondergrondversteviging

  Eigenschappen

  • Laag viskeus (bijzonder gietbaar)
  • Krimparm
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Hoge beginsterkte
  • Waterondoorlaatbaar
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Verstevigen van holle ruimtes in verzwakt metselwerk

    Het aanbrengen van boorgaten: diameter 18 - 30 mm, schuine hoek naar beneden ca. 45°, boorgatendiepte tot max. 5 cm voor einde wanddikte.

  • Verwerking
   • boorgatenvulling
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Drukloos met een trechter.

    Met passende injectieapparaten en injectienippels injecteren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet met andere producten vermengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • boorgatenvulling
   • Menggereedschap, injectiemateriaal, Packer (bijv. Desoi-Packer en -apparatuur of Polyplan-Packer en -pompen)

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,7 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 1,7 kg/ltr op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.