• IR PUR 250

  Art.nr. 687001

  IR PUR 250

  Flexibele, vochtreactieve 1K PU injectiehars, D-I (P)

  Varianten
  6870 | IR PUR 250
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 23 °C) ong. 250 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Treksterkte 0,1 N/mm²
  Elasticiteit 12%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Scheurinjectie in beton volgens DIN EN 1504-5
  • Indeling: U(D1) W(3) (2/3/4*) (8/30) *Alleen voor watervoerende scheuren zonder druk!
  • Vochtigheidsgraad: DP, WT, WF
  • Waterafdichting van gebouwen tegen drukkend water
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren
  • Opgelet! Vocht/water moet noodzakelijk aanwezig zijn

  Eigenschappen

  • Vochtigheidsreactief
  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Hoge flankaanhechting
  • Zeer hoge vervormbaarheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

    De zijkanten van de scheur moeten minstens vochtig zijn

    Droge scheurzijkanten voornatten.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Verwerking
   • verwerkingstijd
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    Bij het injecteren van verticale scheuren en scheuren boven het hoofd, de scheuren aan het oppervlak dichtzetten.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstaande huid regelmatig verwijderen en niet vermengen.

    Door de sterk volumevergroting de injectiehoeveelheid bij het vullen van grote holle ruimtes op de toestand van het bouwdeel afstemmen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, boorhamer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand voor emmers
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • - Object-specifiek te bepalen - Afhankelijk van het vochtgehalte in de voegen, scheurwijdte en componentdikte - Ong. 0,1 kg/l holte - Ong. 0,3-0,5 kg/lm - Volume toename ongeveer 25-voudig

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De werkelijke materiaalbehoefte hangt af van de grootte van de holte, let op de resultaten van de structurele analyse. Houd rekening met het extra verbruik als gevolg van de verwerking.

    Condensvocht in de injectiemachine vermijden.

    Injectiemachine na de injectie volledig leegmaken en zorgvuldig reinigen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.