• 0000687001_IR_PUR_250

  Art.nr. 687001

  IR PUR 250

  Flexibele één-component PU-injectiehars

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 23 °C) ca. 250 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Treksterkte 0,1 N/mm²
  Elasticiteit 12%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren
  • Afdichting van vochtige, poreuze plaatsen in beton en metselwerk

  Eigenschappen

  • Afdichtend
  • Zeer hoog indringvermogen
  • Vochtverhardend
  • Bestand tegen bouwschadelijke zouten, logen en zuren
  • Oplosmiddelvrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

    De zijkanten van de scheur moeten minstens vochtig zijn

    Droge scheurzijkanten door middel van injectienippels voornatten

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Verwerking
   • verwerkingstijd
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    Bij het injecteren van verticale scheuren en scheuren boven het hoofd, de scheuren aan het oppervlak dichtzetten.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstaande huid regelmatig verwijderen en niet vermengen.

    Door de sterk volumevergroting de injectiehoeveelheid bij het vullen van grote holle ruimtes op de toestand van het bouwdeel afstemmen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, boorhamer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand voor emmers
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van het vochtgehalte van de voegen

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Condensvocht in de injectiemachine vermijden.

    Injectiemachine na de injectie volledig leegmaken en zorgvuldig reinigen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.