• IR PUR 2K 150

  Art.nr. 687101

  IR PUR 2K 150

  Zeer flexibel PU injectiehars 2K, D-I (P)

  Varianten
  6871 | IR PUR 2K 150
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Viscositeit (12 °C) 240 mPas
  Viscositeit ( 23 °C) 150 mPas

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 0,98 gr/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Scheursterkte (DIN 52455-A1) 0,2 N/mm²
  Rek bij breuk (DIN 52455-A1) 40 %
  Lekdichtheid > 2 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Scheurinjectie in beton volgens DIN EN 1504-5
  • Classificatie: U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30)
  • Vochtigheidstoestand: DY, DP, WT, WF* - *Waterdragende scheuren vereisen voorinjectie met IR PUR 2K Rapid
  • Getest volgens ZTV-ING (RISS), (BASt-lijst)
  • Getest volgens DIN 18028
  • Dichtmaken van injectieslangen
  • Horizontale barrière en waterdichting in metselwerk
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren

  Eigenschappen

  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Total solid (afgeleid van de testmethode Duitse Bouwchemie e.V)
  • Lage viscositeit
  • Hoge flankaanhechting
  • Zeer hoge vervormbaarheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1,8 : comp. B 1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstijd 50 min
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstaande huid regelmatig verwijderen en niet vermengen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, geschikt mengapparaat, boorhamer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • - Object-specifiek te bepalen - Afhankelijk van het vochtgehalte in de voegen, scheurwijdte en componentdikte - Ongeveer 1,1 kg/l holte - Ongeveer 0,4-0,7 kg/lm

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De werkelijke materiaalbehoefte hangt af van de grootte van de holte, let op de resultaten van de structurele analyse. Houd rekening met het extra verbruik als gevolg van de verwerking.

    Condensvocht in de injectiemachine vermijden.

    Injectiemachine na de injectie volledig leegmaken en zorgvuldig reinigen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.