• 0000687101_IR_PUR_2K_150

  Art.nr. 687101

  IR PUR 2K 150

  Elastische twee-componenten PU-injectiehars

  Productspecificaties

  Bij levering

  Viscositeit (12 °C) 240 mPas
  Viscositeit ( 23 °C) 150 mPas

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 0,98 gr/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Scheursterkte (DIN 52455-A1) 0,2 N/mm²
  Rek bij breuk (DIN 52455-A1) 40 %
  Dichtheid > 2 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren
  • Injecteren van stortnaden
  • Elastisch afdichten van scheuren

  Eigenschappen

  • Elastisch afdichtend
  • Extreem goede kantenhechting
  • Total solid (afgeleid van de testmethode Duitse Bouwchemie e.V)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

    De zijkanten van de scheur moeten minstens vochtig zijn

    Droge scheurzijkanten door middel van injectienippels voornatten

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1,8 : comp. B 1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstijd 50 min
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstaande huid regelmatig verwijderen en niet vermengen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, geschikt mengapparaat, boorhamer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van het vochtgehalte in de voegen

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Condensvocht in de injectiemachine vermijden.

    Injectiemachine na de injectie volledig leegmaken en zorgvuldig reinigen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.