• BTM Bio Lossingsconcentraat

  Art.nr. 110830

  BTM Bio Lossingsconcentraat

  Biologisch afbreekbaar lossingsmiddel

  Varianten
  1108 | BTM Bio Lossingsconcentraat
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 0,92 g/cm³
  Kleur geelbruin
  Vlampunt > 200
  Consistentie vloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Zuigende en niet zuigende bekistingsondergronden
  • Verwarmde bekistingen tot +80°C
  • Lossingsmiddel voor hete bitumen

  Eigenschappen

  • Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
  • Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
  • Te kwasten en spuiten
  • Zuinig in verbruik door applicatie-gebaseerde verdunning
  • Biologisch afbreekbaar
  • Geurarm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Vervuilde of bekistingen met was reinigen.

   • Voorbereidingen

    Behandel de nieuwe houten bekisting vóór het eerste gebruik met cementpasta. Afborstelen de dag erop, en behandelen met een lossingsmiddel.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 80°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens. +5 °C tot max. +80 °C.

   • Het materiaal dun aanbrengen.

    Plasvorming vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Lagedruk spuitapparatuur, blokkwast, roller, kortharige bezem, rubberen trekker, katoenen doek

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Als bekistingsolie op hout: 1 liter concentraat voor 200-300 m² afhankelijk van de zuigkracht. Als bitumenlossingsmiddel: ong. 1 liter concentraat voor ong. 30-50 m²

  • Algemene instructies
   • Op zichtbeton vlakken volgens DBV-merkblad, afhankelijk van het soort beton, een proefvlak opzetten.

    Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten