• Color PA Roof

  Art.nr. 253113

  Color PA Roof

  Speciale verf voor minerale ondergrond op basis van pure acrylaat

  Kleur: roodbruin | 2531
  Kleur: roodbruin | 2531
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel pure acrylaatdispersie
  Dichtheid (20 °C) 1,40 gr/cm³
  pH-Waarde ong. 8,5
  Pigment lichtechte, alkalibestendige oxidpigmenten
  Viscositeit ( 20 °C) 1800 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Glansgraad mat
  Waterabsorptiecoëfficiënt
  (DIN 52617)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Dampdoorlaatbaarheid
  (DIN 52615)
  sd ≤ 0,4 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen, buiten en daken
  • Asbestvrije vezelcementplaten (daken en gevels)
  • Alle op afschot liggende daken.
  • Betondaken
  • Absorberende kleidakpannen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h0,5)
  • Dampdoorlatend
  • Vezelbindend
  • Weersbestendig
  • Kleurvast
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij

    Vrij van bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

    Oude verweerde vezelcement ondergronden (asbestvrij) gronderen met Grondering SV of Hydro Diepgrondering.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 2 bewerkingen toepassen.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml / m² per laag
   • ong. 0,2 ltr/m² per laag

   • Twee lagen vereist.

    Het verbruik kan variëren afhankelijk van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Minimale hoek van het oppervlak 10°.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten