• Epoxy-Houtversteviging

  Art.nr. 316101

  Epoxy-Houtversteviging

  Oplosmiddelvrij, 2-componenten houtverstevigingsmiddel op basis van epoxyhars

  Kleur: Kleurloos | 3161
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,07 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Viscositeit ( 20 °C) ong. 100 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Hout buiten / selectief
  • Verstevigen van oude, vermolmde houten delen welke aangetast zijn door schimmels of insecten.
  • Bij voorkeur voor kunstvoorwerpen, antiek, vakwerk enz.
  • Hechtingsverbeteraar voor epoxyhoutherstelmassa

  Eigenschappen

  • Waterdamp blokkerende versteviging
  • Hoge penetratie door lage viscositeit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

   • Voorbereidingen

    Verwijder het zaagmeel en losse houtvezels met een staalborstel.

    Indien nodig de houten onderdelen voorbehandelen met IG-10 Impregneer grondering IT voor preventieve bescherming tegen houtvernietigende insecten en schimmels.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur minstens +10 °C tot max. +25°C

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking met kwast aanbrengen.

    De behandeling eventueel nat in nat herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door de lage viscositeit zijn ook andere verwerkingsmethoden (door injectie) mogelijk, maar deze moeten door de verwerker geval per geval worden bepaald.

    Neem indien nodig contact op met de technische dienst van Remmers.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

    Reinigen is in gedroogde of uitgeharde toestand niet meer mogelijk.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de ondergrond ong. 250 - 500 g/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten