• PU-Houtversteviging

  Art.nr. 237901

  PU-Houtversteviging

  Eén-component houtversteviging en fixatie van schadelijke stoffen op PU-basis

  Kleur: kleurloos | 2379
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,12 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 16

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Hout en bouwmaterialen van hout
  • Houtversteviging: verharding en stabilisatie van houten oppervlakken die zijn aangetast door schimmel- of insectenplaag
  • Vochtbescherming voor MDF, HDF-platen
  • Fixatie schadelijke stoffen: bedekken van lindaan, DDT en PCP belast hout (als systeem met Induline SW-910). Diepe fixatie van werkzame stoffen in hout ter voorkoming van verdere emissie van schadelijke stoffen in de lucht

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Dampdoorlatend
  • Hoge penetratie door lage viscositeit
  • Fixatie schadelijke stoffen: werkzame stoffen worden aan het houtoppervlak opgelost, binnen in het hout getransporteerd en gefixeerd (WKI getest in het systeem)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal door met kwast gelijkmatig aanbrengen.

    Er mogen geen plassen, lopers of druppels op het houtoppervlak achterblijven.

    De behandeling eventueel nat in nat herhalen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 6 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door de lage viscositeit zijn ook andere verwerkingsmethoden (door injectie) mogelijk, maar deze moeten door de verwerker geval per geval worden bepaald.

    Neem indien nodig contact op met de technische dienst van Remmers.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 6 uur. Volledige doorharding van het materiaal na 7 dagen.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

    Reinigen is in gedroogde of uitgeharde toestand niet meer mogelijk.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 200-300 ml per laag / m²
   • Afhankelijk van de ondergrond 200 - 300 ml / m²

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.