Art.nr. 22613001

  WOOD G

  Halfvloeibare houtkleurige epoxyformulatie voor polymeerchemische balkkoprestauratie

  Productspecificaties

  Bij levering

  Belastbaarheid (20 °C) Na 7 dagen
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  24 uur
  Dyn. E-module (28 d) ong. 26000 N/mm²
  Kleur Donker bruingeel
  Mengverhouding 1,912 : 0,588 : 17,2
  Toptijd 1 uur bij 15° C
  Rek bij breuk (DIN 52455-A1) +/- 1,5 %

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte >23,44 N/mm² (na 28 dagen)
  Druksterkte 112 N/mm² (na 28 dagen)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Reconstructie van houten bouwdelen die voorbehandeld met Epoxy houtversteviging
  • Bij voorkeur voor kunstvoorwerpen, antiek, vakwerk enz.
  • Herstellen van houtrot, en door insecten beschadigde balkkoppen- en verbindingen

  Eigenschappen

  • Driecomponentig
  • Component A (22613002): zuiver dun vloeibaar epoxyhars
   Component B (22613001): polyamide verharder met trage reactiesnelheid
   Component C (22613018): Minerale vulstof
  • Componenten zijn voor gedoseerd
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Schoren van de balk om kantelen, afschuiven of instorten te voorkomen.
    Indien noodzakelijk de balk opdrukken tot op zijn oorspronkelijk niveau.
    De toestand van het aangrenzende hout wordt gecontroleerd door enkele proefboringen.
    De balkkop vrijmaken van het omringend metselwerk met een straal van minimaal 25cm omheen de balkkop.
    Verwijderen van het volledig aangetaste en verzwakte hout.
    Indien noodzakelijk het volledig aangetaste balkeinde wegzagen/hakken

  • Verwerking
   • verwerkingstijd 100 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur tenminste 8°C, maximaal 30°C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet boven 80% liggen. De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 16°C.

   • Herstellen van de balkkop:
    Bij esthetisch verantwoorde herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als de originele balk.
    Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is kan een gladde bekisting worden gebruikt welke na het werk wordt verwijderd.
    Boren van ankergaten met een doorsnede van 25 mm; inbrengen van gezandstraalde ijzeren wapeningsstaven of glasvezelstaven met een doorsnede van 12 mm, 16 mm of 20 mm.
    Het boorgat wordt opgevuld met met epoxyhars - Epoxy MT-100.
    De wapeningsstaven (ijzer of glasvezel) vormen de mechanische verbinding tussen balk en de prothese.
    De bekisting wordt vervolgens gevuld met een traag hardende krimpvrije epoxymortel.
    Na uitharding van de epoxymortel wordt de bekisting verwijderd of indien esthetische afwerking wordt nagestreefd dient het nieuwe hout in functie van het originele balkhout te worden behandeld d.w.z. geprofileerd, gekleurd, enz.

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Er moet een wachttijd van minstens 7 dagen in acht worden genomen om de steunen te verwijderen en de balk te belasten.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Kuip, epoxy dwangmenger

   • Gereedschap reinigen met Clean 1.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,9 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 1,9 kg/l

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.